نظریات مشورتی

اجرای مجازات انفصال موقت از چه زمانی شروع و قابل محاسبه است؟ /نظریه مشورتی 1403

نظریه مشورتی جدید:

اجرای مجازات انفصال موقت از چه زمانی شروع و قابل محاسبه است؟ /نظریه مشورتی 1403اجرای مجازات انفصال موقت از چه زمانی شروع و قابل محاسبه است؟

براساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان «پایان یافتن مجازات حبس» شروع می‌شود و مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود.

pdf نظریه مشورتی زمان اجرای مجازات انفصال موقت

جزئیات نظریه مشورتی در خصوص زمان اجرای مجازات انفصال موقت:

  • شماره نظریه : 7/1403/119
  • شماره پرونده : 1403-168-119ک
  • تاریخ نظریه : 1403/03/04

استعلام :

چنانچه فردی به موجب محکومیت قطعی به تحمل حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده باشد، با توجه به ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظریه شماره 7/93/306 مورخ 1393/2/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اجرای مجازات انفصال موقت از چه زمانی شروع و قابل محاسبه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1.نظریه شماره 306/93/7 مذکور در فرض استعلام با توجه به تاریخ صدور آن‌ که مورخ 15/2/1393 است، مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

2.مطابق صراحت حکم مقنن در ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره این ماده در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان «پایان یافتن مجازات حبس» شروع می شود و مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا