رویه قضایی

نمونه رای اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم

نمونه رای اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم:براساس رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده در ادارات و محاکم ، ممنوع و غیرقانونی است.

متن نمونه رای اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم:

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم:

  • شماره دادنامه: 9309970903800023
  • مورخ: 1393/01/05

رأی دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان و تصویر مصدق سند مالکیت ضمیمه شده به آن و نظریه کارشناس تأمین دلیل که وقوع خسارت را تأیید نموده و آن را ناشی از عدم گنجایش دهنه و عمق پل و مسدود شدن آن در ابتدای راه خاکی محل باغ خواهان دانسته و با رد دفاعیات بلا وجه اداره طرف شکایت دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا”به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تأیید تخلف خوانده در ورود خسارت به خواهان و تأیید استحقاق دریافت خسارت از طرف وی صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم:

نظر به اینکه حسب مقررات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضائی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند، در حالی که شاکی برای اثبات سمت خود به بیع نامه عادی و اسنادی مثل آن استناد نموده که مورد ایراد تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، بنابراین سمت شاکی محرز نبوده و با پذیرش اعتراض تجدیدنظر‌خواه به استناد مواد 72 و10 و 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا