آیین نامه هااخبار قوه قضاییهبخشنامه هاتعرفهدانلود

تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی سال 1401

بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی

تعرفه‌ خدمات خاص پزشکی قانونی سال 1401
تعرفه‌ خدمات خاص پزشکی قانونی سال 1401

به گزارش دادرسی؛

متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه با موضوع تعیین تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانون 1401 به شرح زیل می باشد:

بسمه تعالی

آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی

بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.

ماده1. سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظف‌اند تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ را مطابق تعرفه موضوع ماده ۲ آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آیین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌باشد.

ماده2. سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح پیوست بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید. ضمناً هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می‌شود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مرکز پرداخت می‌گردد.

ماده3. درصورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی باشند، رئیس سازمان و مقامات مجاز از طرف ایشان می‌توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوطه معاف نمایند.

غلامحسین محسنی اژیه

تعرفه خدمات پزشکی قانونی 1401

تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی

ردیف

شــــــرح

تعرفه 1401

به ریال

تــوضیحـــات

حوزه معاینات

1

صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه:

  1. عمومی
  2. اختصاصی زنان
  3. اختصاصی مردان

1.050.000

2

کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه

1.200.000

3

کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر

1.800.000

4

کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر

2.180.000

5

صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی

درصورتی که از کارافتادگی جسمانی باشد تعرفه 1 و در صورتی که از کارافتادگی روانپزشکی باشد تعرفه 2 و در صورتی که کارشناس جسمانی و روانپزشکی باشد مجموع تعرفه 1 و 2 اخذ گردد.

6

کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن

1.050.000

7

کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضو

در مورد تعرفه به توضیحات ردیف 8 مراجعه کنید.

8

کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش:

برای مجموع ارش کمتر یا مساوی 1% دیه کامل انسان

750.000

  1. درصورت تعیین نقص عضو فقط تعرفه تعیین شده برای ارش دریافت شود.
  2. تعرفه تعیین شده برای ارش مستقل از تعرفه های تعیین شده برای ردیف های 1 و 2 است.
برای مجموع ارش بیش از 1 % و کمتر یا مساوی 10% دیه کامل انسان

1.000.000

برای مجموع ارش بیش از 10 % و کمتر یا مساوی 25% دیه کامل انسان

1.100.000

برای مجموع ارش بیش از 25% و کمتر یا مساوی 50% دیه کامل انسان

1.600.000

برای مجموع ارش بیش از 50% و کمتر یا مساوی 100% دیه کامل انسان

1.900.000

برای مجموع ارش بیش از 100 % دیه کامل انسان

2.200.000

9

کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلی

ردیف 1 و 2 اخذ گردد

10

بررسی گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضاییه در مراکز معاینات یا کمیسیون پزشکی

رایگان

11

بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمان ها و ادارات

430.000

12

کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام

مجموع تعرفه معاینات و آزمایش های انجام شده اخذ گردد

13

کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه

رایگان

14

عکس برداری(فتوگرافی) از افراد جهت تشکیل پرونده

رایگان

15

رادیو گرافی های مختلف

براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

16

تفسیر کلیشه های رادیوگرافی مجزای یک ناحیه توسط رادیولوژیست

رایگان

17

صرف اعلام نتیجه به مرجع استعلام کننده در خصوص ازمایش هایی که در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی شود

100.000

چنانچه آزمایشی در بیرون از مراکز پزشکی قانونی انجام و جهت اعلام به مرجع نیاز به اظهار نظر کارشناسی داشت، لازم است فقط «تعرفه کارشناسی مربوطه» دریافت شود.

در غیر اینصورت لازم است تعرفه 100.000 ریال دریافت گردد.

حوزه تشریح

18

کاور جسد

60.000

19

معاینه جسد و صدور جواز دفن

1.700.000

20

نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز

رایگان

در صورت درخواست شخصی یا عدم تحویل گرفتن جسد، علی رغم آماده بودن، جهت نگهداری آن هر شب 1.500.000 ریال دریافت گردد.

21

مومیایی کردن جسد

100.000.000

مومیایی کردن اجساد جهت اتباع کشور عراق و افغانستان به میزان 70.000.000 ریال تعیین می گردد.

22

صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشور بدون انجام مومیایی

1.150.000

23

صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی

رایگان

24

اعلام نظر کارشناسی در خصوص علت فوت اجسادی که جواز دفن آنها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است

700.000

در صورت ارجاع به کمیسیون مابه التفاوت تعرفه کمیسیون دریافت گردد.

25

گرافی از جسد

براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

حداکثر مبلغ دریافتی 2.000.000 ریال تعیین گردد.

26

کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش صدمات غیر مسری در فوت

مطابق تعرفه های ردیف 8 دریافت گردد

حوزه آزمایشگاه

27

آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی

25.000

28

بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی(خون در ادرار، پروتئین در ادرار و …)

20.000

29

اندازه گیری هر یک تز فلزات سنگین به ازای هر نمونه

300.000

30

تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار در مراجعین

940.000

31

تجسس و تعیین ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در ادرار مراجعین

1.150.000

32

اندازه گیری الکل در هوای تنفسی

670.000

33

اندازه گیری الکل در نمونه های غیرزیستی به ازای هر نمونه و  یا در خون (مراجعین سرپایی)

950.000

34

تعیین نوع مواد مخدر ،ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در نمونه های غیرزیستی به ازای هر نمونه

1.200.000

35

جستجو و تعیین مقدار هر یک از دارو ها و سموم معین در نمونه های اخذ شده از افراد زنده به تفکیک در هر نمونه

450.000

36

آزمایش کامل سم شناسی از مواد خوراکی و غذایی به ازای هر نمونه

600.000

37

آزمایش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت

1.400.000

38

آنالیز کربوکسی هموگلوبین در خون

390.000

39

بررسی سم شناسی در اجساد به ازای هر نمونه ارسالی به آزمایشگاه

500.000

حداکثر مبلغ دریافتی 2.000.000 ریال تعیین می گردد.

40

بررسی آسیب شناسی در اجساد به ازای هر نمونه

500.000

حداکثر مبلغ دریافتی 2.000.000 ریال تعیین می گردد.

41

بررسی میکروسکوپی ظاهری موها

180.000

42

تعیین منشا انسانی لکه خون به ازای هر نمونه

250.000

حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده 1.500.000 ریال تعیین می گردد

43

تجسس و تعیین ماهیت انواع لکه در البسه و سواپ ها در مراجعین سرپایی یا اجساد به ازای هر نمونه

200.000

حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده 2.000.000 ریال تعیین می گردد.

44

تعیین گروه خونی اصلی و RH در مراجعین سرپایی و لکه ها به ازای هر نمونه

90.000

45

اسپرموگرام

60.000

46

RPR

50.000

47

.HCG β به روش الایزا

450.000

48

انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی STR  موکول DNA

3.900.000

49

انجام آزمایش DNA TYPING  به روش بررسی  DNA  میتوکندری به ازای هر نفر

4.300.000

50

انجام ازمایش DNA TYPING  به روش YSTR  به ازای هر نفر

4.800.000

51

انجام ازمایش DNA TYPING  به روش XSTR  به ازای هر نفر

4.800.000

52

تفسیر نتایج آزمایش ژنتیک و اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی به ازای هر پرونده

700.000

53

انجام آزمایش DNA TYPING  بر روی نمونه های (استخوان،دندان، مو، بافت و …) به ازای هر نمونه

6.000.000

54

انجام آزمایش DNA TYPING بر روی مدارک ارسالی (شامل البسه، اشیا،سواپ و آلات قاتله) به ازای هر نمونه

4.800.000

55

انجام آزمایش DNA TYPING  بر روی بافت بلوک پارافین به ازای هر قطعه

5.500.000

56

تعیین توالی نوکلئوتید ها در هر نمونه (محصول PCR)

1.500.000

57

انجام سایر آزمایش های مختلف

براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

حوزه کمیسیون

58

کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان یا شهرستان)

3.900.000

لازم به ذکر است پرونده کمیسیون سقط در بخش معاینات به صورت رایگان تشکیل و انجام می گردد و در صورت صدور مجوز جهت انجام سقط،50 % تعرفه کمیسیون اخذ می گردد.

59

کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان)

4.700.000

60

کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی (در تهران)

5.600.000

در مواردی که تعرفه اولیه کارشناسی دریافت گردیده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال می گردد، مابه التفاوت تعرفه کمیسیون و تعرفه کارشناسی اولیه اخذ گردد.

61

حق ثبت نام شرکت در سمینار داخلی و خارجی

براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

62

حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی

براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

63

خدمات آموزشی پژوهشی

براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا