کانون وکلای دادگستری

ثبت نام دریافت پروانه وکالت بدون آزمون طبق بندهای ماده 8 لایحه استقلال

ثبت نام متقاضیان بندهای ماده 8 لایحه استقلال

ثبت نام دریافت پروانه وکالت بدون آزمون

ثبت نام دریافت پروانه وکالت بدون آزمونبه گزارش دادرسی پرس؛ کانون وکلای دادگستری مرکز آگهی ثبت نام متقاضیان دریافت پروانه وکالت بدون آزمون مطابق بندهای ماده 8 لایحه استقلال برای سه ماهه پاییز را منتشر کرد.

مطابق این اطلاعیه هزینه ثبت نام 40 و 50 میلیون تومان می باشد که نصف مبلغ در ابتدا و به صورت اینترنتی پرداخت می گردد.

بر اساس ماده 8 لایحه استقلال کانون های وکلا برخی از اشخاص حقوق خوانده می توانند بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه وکالت پایه یک را دریافت نمایند.

ماده 8 لایحه قانونی استقلال شامل موارد زیر می شود:

‌الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد‌ و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب – کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.

ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.

د – کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

تبصره۱ – کسانیکه دارای دانش نامه لیسانس بوده و دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در این ‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.

تبصره ۲ – کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید. ‌

آگهی ثبت نام متقاضیان دریافت پروانه وکالت بدون آزمون

زمان و نحوه ثبت نام

متقاضیات دریافت پروانه وکالت بدون آزمون در زمان ثبت نام باید دقت لازم را در انتخاب بندی که واجد شرایط آن می باشند داشته باشند.

ارسال مدارک جهت تشکیل پرونده ظرف 48 ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی می باشد.

در صورت اشتباه در تشخیص بند ماده 8 هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

 متقاضیان دریافت پروانه وکالت بدون آزمون می بایستی دارای یکی از شرایط زیر باشند:

 •  بند ب ماده ٨

کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.

 •  بند ج ماده ٨

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.

 •  بند د ماده ٨

« لیسانس حقوق، یا گواهی سطوح عالی حوزه با 5 سال سابقه حقوقی مستمر یا ١٠ سال متناوب و بازنشستگی با ٣٠ سال خدمت دولتی »

براساس بند « د » ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ده سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهاد ها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سنی با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی (نه ماه) پس از قبولی در امتحان اختبار، پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.

لازم به توضیح است که این متقاضیان باید دارای تمام شرایط فوق باشند در غیر این صورت مشمول این ماده نخواهند شد.

(لیسانس حقوق یا گواهی سطوح عالی حوزه علمیه قم + 5 سال مستمر یا 10 سال متناوب کارشناس حقوقی مستند به احکام کارگزینی (بعد از اخذ مدرک لیسانس) + بازنشستگی با 30 سال خدمت واقعی).

متقاضیان بند «د» در صورتی می توانند ثبت نام کنند که آخرین حوزه فعالیت شان (یا حکم بازنشستگی )مربوط به استان های تحت شمول کانون مرکز باشد.

متقاضیان بند «د» می بایستی اول حکم بازنشستگی خود را اسکن نمایند. و پس از تائید حکم بازنشستگی می تواند مراحل ثبت نام را در مدت مقرر انجام دهد.

 •   تبصره یک ماده ٨

به موجب تبصره یک ماده ٨ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آنها از دروس حوزوی و دانشگاهی بوده و حداقل دو سال سابقۀ خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می باشند ولی پس از احراز شرایط و قبولی در اختبار، به آنها پروانه وکالت پایه یک از طرف کانون وکلاء داده می شود. در این ‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمی شود.

زمان ثبت نام یا پذیرش درخواست دریافت پروانه وکالت بدون آزمون

ردیف فصل ماه روز
١ بهار فروردین ٢٠ الی ٣٠
٢ تابستان تیر ٢٠ الی ٣٠
٣ پاییز مهر ٢٠ الی ٣٠
۴ زمستان دی ٢٠ الی ٣٠

تذکر : لازم به ذکر است مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری آخرین روز مواعد فوق  می باشد.

هزینه ثبت نام متقاضیان دریافت پروانه وکالت بدون آزمون

 • متقاضیان بند «د» 40 میلیون تومان،
 • متقاضیان بندهای ب و تبصره یک ماده 8 لایحه استقلال 50 میلیون تومان
 • برای متقاضیان بند ج 40 میلیون تومان

نصف مبلغ  ثبت نام در هنگام ثبت نام اینترنتی و نصف دیگر آن در هنگام تصویب پروانه به صورت اینترنتی توسط درگاه بانک، پرداخت می گردد.

سایر نکات ثبت نام:

  الف- مدارک مورد نیاز جهت ارسال پستی:

«حداکثر 48 ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی»

 •  برابر با اصل مدارک از طریق دفاتر اسناد رسمی
 •   پرینت کلیه فرم ها و مدارک درخواستی را در برگ  A4 تهیه فرمایید.

لازم است بعد از انجام ثبت نام اینترنتی ، اسکن از اصل مدارک درخواستی و ارسال الکترونیکی آن ، مدارک مورد نیاز به ترتیب ذیل « از زیر به رو » مرتب نموده و منگنه نمائید:

 1.  تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه(به ترتیب شماره صفحه به طوری که صفحه اول در زیر قرار گیرد و به همین ترتیب تا آخرین صفحه شناسنامه «از زیر به رو» )
 2.  تصویر برابر با اصل کارت ملی «پشت و رو»
 3.  تصویر برابر با اصل کارت پایان  خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان (کارت جدید سیستم هوشمند یا ارائه رسید درخواست تعویض کارت از دفاتر پلیس +١٠)
 4.   تصویر برابر با اصل دانشنامه لیسانس
 5.  مدارک حاکی از قطع رابطه استخدامی و احکام و ابلاغ های قضائی از بدو استخدام تا پایان آن (برای متقاضیان بند ب) و گواهی نمایندگی مجلس از کارگزینی مجلس شورای اسلامی ( برای متقاضیان بند ج) و حکم بازنشستگی ، گواهی حسن انجام کار و احکام سوابق حقوقی (برای متقاضیان بند د)
 6. عکس پرسنلی رنگی (تمام رخ، زمینه روشن، سه در چهار) به تعداد ١٠قطعه (عکس آقایان با کت و عکس خانم ها با حجاب کامل)
 7. فرم تقاضای پروانه  پس از ثبت نام اینترنتی و تهیه نسخه چاپی از آن ، به صورت جداگانه به ترتیب صفحات از پایین به بالا منگنه شود.(با موارد قبل منگنه نشود) همچنین بندهای ۴ الی ٧ (موارد تصریح) فرم مزبور را عیناً در زیر کادر نوشته و امضاء نمائید.
 8. فرم شماره ٨  (شرح مدارک مورد نیاز ثبت نام) که به همراه فرم تقاضای پروانه  چاپ می شود را به دقت مطالعه نموده، ضمن درج علامت در مقابل موارد ذکر شده در فرم ، تکمیل و با ذکر تاریخ امضاء شود.

نحوه ترتیب و تنظیم مدارک:

مدارک فوق به ترتیب زیر از پایین به بالا مرتب و در پاکت پستی  ۴A  قرار گیرد(دقت شود از تا کردن مدارک جدا پرهیز شود):

1.مدارک مورد نیاز موضوع ( بند الف – موارد ١ الی ۶ ) به ترتیبی که مرتب و منگنه نموده اید.

2.فرم تقاضای پروانه که پس از ثبت نام اینترنتی نسخه چاپی آن را دریافت و به ترتیب صفحات از پایین به بالا مرتب و منگنه نموده اید.

لازم به ذکر است متقاضیان بند «د» ماده 8 می بایستی صرفاً شهرهای خود را از استان سیستان و بلوچستان انتخاب نماید. و الا به تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3.فرم شماره ٨

4.فتوکپی شناسنامه ، کارت ملی و دو قطعه عکس (اضافه بر ١٠ قطعه عکس قبلی) که به ترتیبی که قبلاً ذکر شد، مرتب و منگنه نمایید.

شیوه ارسال مدارک

مدارک فوق را حداکثر ظرف ۴٨ ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی صرفا از طریق پست پیشتاز با ذکر نام و نام خانوادگی و قید عبارت (مخصوص متقاضیان ماده ٨ پروانه وکالت) بر روی پاکت ارسالی به نشانی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک ٣، کانون وکلای دادگستری مرکز کدپستی ١۵١۴٩٣۴۴١١ طبقه سوم ، واحد صدور پروانه ارسال شود.

تذکر: رسیدگی به مدارک بر اساس تاریخ وصول و تکمیل مدارک، صورت خواهد پذیرفت. بنابراین متقاضیانی که در ارسال تسریع نمایند در اولویت رسیدگی به مدارک خواهند بود. و کسانی که ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال مدارک اقدام ننمایند ثبت نام آنان ، و انجام مراحل اداری با ثبت نام کنندگان فصل آتی انجام می پذیرد.

انتخاب شهر:

شما می توانید حداکثر 4 شهر را در حوزه کانون مرکز پیشنهاد دهید.

تعیین شهر محل اشتغال با هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد.

کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت.

اعلام نتیجه دریافت پروانه وکالت بدون آزمون

پس از ثبت نام اینترنتی ، ارسال مدارک و بررسی شرایط قانونی از سوی کانون در صورتی که نقصی وجود نداشته باشد درخواست ها رسیدگی خواهد شد و متعاقباً و با اعلام قبلی از طریق ارسال پیام کوتاه، استعلامات از طریق سایت کانون در دسترس قرار خواهد گرفت.

به مراجعات حضوری و تماس های تلفنی پاسخ داده نخواهد شد.

فایل راهنما ثبت نام دریافت پروانه وکالت بدون آزمون

لینک ثبت نام مرحله دوم ( تکمیل فرم تقاضا) دریافت پروانه وکالت بدون آزمون

تذکر: قابل توجه متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلا با توجه به امکان تغییرات احتمالی در آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مورخ 1400/04/06 چنانچه در بخشهایی از آیین نامه تغییراتی لحاظ گردد در خصوص متقاضیان ثبت نام شده آیین نامه جدید با تغییرات لحاظ شده اعمال و لازم الاجرا خواهد بود.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا