تاسیس موسسه میانجیگری کیفری

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون داوری و میانجی گری 1402

ثبت نام آزمون داوری و میانجی گری 1402

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون داوری و میانجی گری 1402مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از علاقه مندان واجد شرایط برای دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی گری (از طریق آزمون) دعوت به عمل می آورد.

مهلت ثبت نام متقاضیان آزمون داوری و میانجی گری 1402 از 23 مهر تا 5 آبان 1402 است.

ثبت نام این آزمون در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/ صورت می گیرد

ثبت نام آزمون داوری و میانجی گری 1402

هزینه ثبت نام آزمون داوری و میانجی گری1402، 290 هزار تومان است که در ابتدا و به صورت اینترنتی پرداخت می شود.

آزمون مذکور در 26 آبان سال جاری برگزار می شود.

توجه داشته باشید که این آزمون دارای مصاحبه تخصصی است و کسب حد نصاب قبولی آزمون کتبی، ملاک پذیرش قطعی  و نهایی نیست.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون داوری و میانجی گری 1402

شرایط عمومی آزمون داوری و میانجیگری 1402:

 • تدین به دین مبین اسلام یا یکی از اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری
  اسلامی ایران
 • التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولا یت مطلقه فقیه؛
 • حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛
 • داشتن سلامت جسمانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و عدم استفاده از مشروبات الکلی؛
 • داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان؛ (ملاک تاریخ اخذ کارت پایان/
 • معافیت از خدمت روز برگزاری آزمون می باشد.)
 • نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
 • داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی در رشته مورد تقاضا از دانشگاه های معتبر داخلی یا خارجی مورد تا˻د
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (ملاک تاریخ فارغ التحصیلی روز
  برگزاری آزمون می باشد.)

ثبت نام همزمان برای دریافت پروانه داوری و میانجیگری بلامانع است.

نحوه و شرایط ثبت نام  همزمان، در بخش پنجم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون داوری و میانجی گری 1402 شرح داده شده است.

شرایط اختصاصی آزمون داوری و میانجی گری 1402:

شرایط تحصیلی داوری عمومی:

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های :
 1. حقوق (کلیه گرایش ها) ؛
 2. الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
 3. فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
 4. فقه و حقوق اسلامی؛
 5. فقه و حقوق امامی؛
 6. فقه و حقوق حنبلی؛
 7. فقه و حقوق حنفی؛
 8. فقه و حقوق زیدی ؛
 9. فقه و حقوق شافعی؛
 10. فقه و حقوق مالکی؛
 11. فقه و حقوق مذاهب اسلامی؛
 12. و یا معادل آن (سطح دو حوزه)

شرایط تحصیلی داوری تخصصی خانواده:

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های:
 • علوم تربیتی (همه گرایش ها)؛
 • روانشناسی (همه گرایش ها)؛
 • مشاوره و راهنما یی؛
 • مددکاری اجتماعی؛
 • مددکاری قضایی،
 • مطالعات خانواده؛
 • مطالعات زنان گرایش زن و خانواده؛
 • مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده؛
 • جامعه شناسی (کلیه گرایش ها)؛
 • حقوق (همه گرایش ها) ؛
 • الهیات گرایش فقه و مبان ی حقوق اسلامی؛
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
 • فقه و حقوق اسلامی؛
 • فقه و حقوق امامی؛
 • فقه و حقوق حنبلی؛
 • فقه و حقوق حنفی؛
 • فقه و حقوق زیدی ؛
 • فقه و حقوق شافعی؛
 • فقه و حقوق مالکی؛
 • فقه و حقوق مذاهب اسلامی؛
 • و یا معادل آن (سطح دو حوزه)

شرایط تحصیلی آزمون میانجی گری:

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های:
 • علوم تربیتی (همه گرایش ها)؛
 • روانشناسی (همه گرایش ها)؛
 • مشاوره و راهنمایی؛
 • مددکار ی اجتماعی؛
 • مددکاری قضایی،
 • مطالعات خانواده؛
 • مطالعات زنان گرایش زن و خانواده؛
 • مطالعات زنان وخانواده گرایش حقوق خانواده؛
 • جامعه شناسی (کلیه گرایش ها)؛
 • حقوق (همه گرایش ها) ؛
 • الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
 • فقه و حقوق اسلامی؛
 • فقه و حقوق امامی؛
 • فقه و حقوق حنبلی؛
 • فقه و حقوق حنفی؛
 • فقه و حقوق زیدی ؛
 • فقه و حقوق شافعی؛
 • فقه و حقوق مالکی؛
 • فقه و حقوق مذاهب اسلامی؛
 • و یا معادل آن (سطح دو حوزه)

منابع آزمون داوری و میانجی گری 1402:

مواد آزمون داوری عمومی:

 1. حقوق مدنی؛
 2. حقوق تجارت (به جز مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)؛
 3. حقوق داوری؛
 4. آیین دادرسی مدنی؛
 5. فقه استدلالی؛
 6. اصول فقه.

مواد آزمون داوری تخصصی خانواده:

برای داوطلبان در رشته های علوم تربیتی، روانشناسی (کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، جامعه شناسی:

 1. روانشناسی رشد (دکتر منیژه کرباسی، انتشارات پیام نور )
 2. روانشناسی تربیتی (دکتر علی اکبر سیف، انتشارات پیام نور )
 3. مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (دکتر سیداحمد احمدی، انتشارات سمت)
 4. روانشناسی سلامت (کاترین ای سندرسون، ترجمه فرهاد جمهری و همکاران، انتشارات رشد)
 5. اختلال های رفتاری و هیجانی کودکی (حسین مرادی، حسن رضایی جمالوئی، انتشارات وانیا)

برای داوطلبان حوزوی و رشته های حقوق ( کلیه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی:

 1. حقوق مدنی؛
 2. حقوق تجارت (به جز مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)؛
 3. حقوق داوری؛
 4. آیین دادرسی مدنی؛
 5. فقه استدلالی؛
 6. اصول فقه.

منابع آزمون میانجی گری:

برای داوطلبان حوزوی و رشته های حقوق (کلیه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی ، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی؛

 1. حقوق جزای عمومی ؛
 2. حقوق جزای اختصاصی ؛
 3. آیین دادرسی کیفری ؛
 4. قانون شوراهای حل اختلاف ؛
 5. آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت وزیرا ن .

برای داوطلبان رشته های علوم تربیتی، روانشناسی(کلیه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و جامعه شناسی:

 1. روانشناسی رشد (دکتر منیژه کرباسی، انتشارات پیام نور )؛
 2. روانشناسی تربیتی (دکتر علی اکبر سیف، انتشارات پیام نور )
 3. مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (دکتر سیداحمد احمدی، انتشارات سمت)
 4. روانشناسی سلامت (کاترینای سندرسون، ترجمه فرهاد جمهری و همکاران، انتشارات رشد)
 5. اختلاله ای رفتاری و هیجانی کودکی (حسین مرادی، حسن رضایی جمالوئی، انتشارات وانیا)
 6. آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب سال 1395 هیأت وزیران .

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون داوری و میانجی گری 1402 از روز سه شنبه 23 آبان ماه 1402 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir قرار خواهد گرفت.

آزمون در روز جمعه 26 آبان 1402 در تهران و حسب مورد در برخی از مراکز استان ها برگزار خواهد شد.

ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط مسئولین ذی ربط، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تذکر: داوطلبان گرامی میتوانند حوزه برگزاری آزمون خود را استانی غیر از استان محل سکونت خود انتخاب نمایند،.

به عنوان مثال ساکنین شهر کاشان، می توانند استان قم را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کنند که  فاصله آن نسبت به شهر اصفهان (که مرکز استان خودشان هست) کمتر می باشد.

مراحل و نحوه اعلام نتیجه آزمون داوری و میانجی گری 1402:

کسب حدنصاب علمی

به استناد مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (٪۷۰ ) امتیاز میانگین نمرات یک درصد(٪۱) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه معرفی می شوند.

برای مشمولان بند (چ) ماده ۸۸(ایثارگران مندرج در صفحه ۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدنصاب حداقل (٪۶۰) شصت درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد(٪۱) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته است.

سوالات آزمون کتبی به صورت چهارگزینه ای و دارای نمره منفی می باشد.

بررسی مدارک

از بین داوطلبانی که حدنصاب آزمون را کسب نموده اند، جهت مرحله بررسی مدارک دعوت خواهند شد.

امتیاز نهایی

پس از انجام مرحله بررسی مدارک، داوطلبان تأیید مدرک شده به مرحله ارزیابی و مصاحبه دعوت شده و پس
از برگزاری مصاحبه، نمره کل نهایی آنان با وزن شصت درصد (۶۰ درصد) برای آزمون کتبی و چهل درصد (۴۰
درصد) برای مصاحبه محاسبه خواهد شد.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا