آیین نامه ها

آیین نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه

 • وزارت کشور
 • وزارت راه و شهرسازی
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه

ماده 1. در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 • قـانون: قانون بیمه اجباری خسـارات واردشـده به شـخص ثالث در اثر حوادث ناشـی از وسایل نقلیه- مصوب ۱۳۹۵- .
 • آموزشگاه: آموزشگاه های رانندگی و سایر موسسات و مراکزی که مجوز برگزاری دوره آموزش رانندگی ایمن و کم خطر را از پلیس راهنمایی و راننـدگی اخـذ نموده و با رعایت مفاد این آیین نامه به صورت حضوری یا مجازی نسبت به آموزش دارندگان گواهینامه رانندگی اقدام می نماید.
 • دوره آموزش رانندگی ایمن و کم خطر: آموزش های نظری و عملی موضـوع ماده (۲) این آیین نامه که توسط آموزشگاه به متقاضیان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر ارایه می شود.
 • گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر: مدرکی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اشخاصی که موفق به طی دوره آموزش رانندگی ایمن کم خطر شده اند و در آزمون مربوط نمره قبولی را کسب نموده اند، صادر می شود.

ماده 2. دوره آموزش رانندگی ایمن و کم خطر مشتمل بر سر فصل های آموزشی زیر میباشد:

 • آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی و سایر مقررات مرتبط با حوزه شدآمد (ترافیک) از جمله مقررات بیمه ناظر به شرایط رانندگی ایمن و کم خطر (۳ ساعت).
 • امداد و نجات در سوانح رانندگی (۲ ساعت).
 • مهـارت رانندگی در شـرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی و عملیات تدافعی در رانندگی و روش های مقابله با خطر (۲ ساعت).
 • آموزش مهارت فنی و کارکرد اجرای وسیله نقلیه در شرایط ایمن و کم خطر (۲ ساعت).

ماده 3. محتوای دوره آموزشـی رانندگی ایمن و کم خطر متناسـب با نوع گواهینامه بر اسـاس دسـتورالعمـل مشـترک پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شـهرسـازی (سـازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) ظرف سـه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تایید وزیر کشور توسط پلیس راهور ابلاغ می شود.

تبصـره: هزینه آموزش موضـوع این آیین نامه به صـورت سـالانه توسـط کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مراکز استان ها تعیین و ابلاغ می گردد.

مـاده 4. دارندگان انواع گواهینـامـه راننـدگی می توانند در دوره های آموزش رانندگی ایمن و کم خطر که از سـوی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می شـود، شـرکـت نموده و گواهینـامـه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر دریافت نمایند.

ماده 5. شرکت های بیمه مکلفند برای وسایل نقلیه متعلق به دارندگان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر به میزان مقرر در ردیف (۳) جدول ماده (۵) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط ان موضـوع تصـویب نامه شـماره ۹۶۲۳۲ / ت ۵۳۶۲۰ هـ ثالث مورخ ۱۳۹۶/۸/۶، در حق بیمه متعلق بیمه های موضوع قانون برای وی تخفیف اعمال نمایند.

ماده 6. در موارد زیر گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر از درجه اعتبار سـاقط شـده و اعطای تخفیف منوط به طی مجدد دوره آموزشی خواهد بود:

 1. عدم تمدید گواهینامه رانندگی در موعد مقرر، ضبط یا ابطال آن توسط مراجع ذیربط.
 2. داشتن (۲۰) نمره منفی یا بیشتر به نام دارنده گواهینامه.
 3. مقصـر شناخته شدن دارنده گواهینامه در تخلفات حادثه ساز موضوع ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به موجب گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی یا داشتن سابقه پرداخت خسارت در سال بیمه ای ماقبل.

تبصـره: پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور امکان اعمال تخفیف های موضوع این آیین نـامـه، اطلاعـات مربوط به آخرین وضـعیـت گواهینامه های آموزش رانندگی ایمن و کم خطر، گواهینامه های رانندگی، سـوابق رانندگی و سوابق نمرات منفی دارندگان گواهینامه های رانندگی را در سامانه مربوط ثبت و دسترسی های لازم را در اختیار شرکت های بیمه قرار دهد.

ماده 7. رانندگانی که تخلف حادثه ساز آن ها منجر به وقوع حادثه رانندگی و ایجاد خسارت بدنی شـود، از تاریخ وقوع حادثه مذکور تا (۲) سـال امکان دریافت گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر را نخواهند داشت.

محمد مخبر
معاون اول ریاست جمهور

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا