نظریات مشورتی

احراز توبه متهم با قاضی دادگاه است و دادسرا حق دخالت ندارد.

براساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

احراز توبه متهم با قاضی دادگاه است و دادسرا حق دخالت ندارد.احراز توبه متهم با قاضی دادگاه است و دادسرا حق دخالت ندارد.

به گزارش دادرسی؛ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه ای مشورتی اعلام کرد: اﺣﺮاز ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ و ﻧﺪاﻣﺖ و اﺻﻼح وی، ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ۱۱۴ و ۱۱۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼمی ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲ ﺑﺎ ﻗﺎضی دادگاه اﺳﺖ و دادﺳﺮا ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن را ﻧﺪارد.

دانلود فایل pdf نظریه مشورتی

جزئیات نظریه مشورتی درباره احراز توبه متهم:

  • شماره نظریه : 7/1401/938
  • شماره پرونده : 1401-168-938 ک
  • تاریخ نظریه : 1401/09/05

استعلام :

با توجه به ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه 6 بر اساس بند «ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از احراز توبه متهم در شعبه تحقیق آیا مقامات دادسرا می توانند قرار موقوفی تعقیب صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

احراز توبه متهم و ندامت و اصلاح وی، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی دادگاه است و دادسرا حق مداخله در آن را ندارد و لذا در صورت توبه متهم، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا