بخشنامه ها

بخشنامه اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی

بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره هزینه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی

بخشنامه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری در آرای قضایی

بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره هزینه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی

رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

معاون محترم قضایی رییس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران

روسای محترم دادگستری استان تهران

روسای محترم دادگاه های بخش استان تهران

سلام علیکم؛

با احترام، نظر به اینکه در بازرسی های انجام شده از واحدهای قضایی در سال ۱۴۰۲ ملاحظه گردید که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هنگام ثبت دعاوی اعتراض ثالث اجرایی مبادرت به اخذ هزینه دادرسی می نمایند و همین طور در دعاوی مالی، موضوع ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، خواسته ای به عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح می نمایند، لذا شایسته است نظارت لازم معمول و به شرح ذیل اقدام گردد:

  1. نظر به این که برابر ماده ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی، به اعتراض ثالث اجرایی در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی بایستی رسیدگی شود لیکن در حال حاضر تقریباً تمامی دفاتر خدمات قضایی از خواهان معترض ثالث هزینه دادرسی به مأخذ دعاوی غیرمالی اخذ می شود.
  2. در دعاوی مالی خانواده، برابر ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، دادگاه می تواند در قالب یک تصمیم اداری و بدون رسیدگی و صدور رأی، خواهان را موقتاً از تودیع هزینه دادرسی، کارشناسی و داوری معاف نماید، در نتیجه درج خواسته اعسار از هزینه دادرسی در کنار خواسته اصلی در طرح این گونه دعاوی سالبه به انتقاء موضوع است و دفاتر خدماتی قضایی صرفاً برای اخذ مبلغ دستمزد بیشتر، این خواسته را در ستون خواسته درج می کنند.

لذا به دفاتر خدمات قضایی حوزه تحت الامر و واحدهای بازبینی اعلام فرمائید که اولاً با وحدت ملاک از اصل پنجاه و یکم قانون اساسی که مقرر می دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون …» اخذ هزینه دادرسی برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منتفی گردد.

ثانیاً: دفاتر خدمات قضایی به هنگام تنظیم و ثبت دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی از درج عبارت اعسار از هزینه دادرسی پرهیز و عبارت اعمال معافیت ماده ۵ قانون حمایت از خانواده را در ادامه خواسته اصلی اضافه نمایند. »

على القاصی

رئیس کل دادگستری استان تهران

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا