بخشنامه ها

بخشنامه نحوه استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

بخشنامه نحوه استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

بخشنامه نحوه استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

بخشنامه نحوه استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

ماده ٢۴٢ قانون مالیات های مستقیم، مواد ۱۷ و ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

در راستای اجرای دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۹۴۴ د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با موضوع اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یاد آور می‌شود وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساساً موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود، مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق مقرر می دارد:

در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره از جمله بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰، بند (۸) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۷، جزء (۴) از بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ و بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و اصلاحیه آن به شماره ۲۰۰/۹۷/۴۹ مورخ ۱۳۹۷۳/۲۳ با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است می‌بایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره با دوره های بعدی اقدام شود.

سید محمد هادی سبحانیان

بخشنامه نحوه استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا