بخشنامه ها

جلوگیری از واگذاری مال مورد مزایده با پرداخت کل بدهی ممکن است یا صرفا مبلغ مال مورد مزایده؟/1402

بخشنامه ثبتی:

جلوگیری از واگذاری مال مورد مزایده با پرداخت کل بدهی ممکن است یا صرفا مبلغ مال مورد مزایده؟

جلوگیری از واگذاری مال مورد مزایده با پرداخت کل بدهی ممکن است یا صرفا مبلغ مال مورد مزایده؟بر اساس تبصره ماده ۳۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی (مقرره قبل)، تمامی بدهکاران تا روز تنظیم سند انتقال اجرایی می توانستند بدهی خود را به بانک پرداخت و ملک تملک شده خود را آزاد کنند اما بر اساس اصلاحیه اخیر که با عنوان ماده ۳۹ مکرر اضافه شد، این امتیاز صرفا برای واحد تولیدی تا قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی در نظر گرفته شده و مهلت سایر واحدها به دو ماه تقلیل یافت

با تصویب مقرره مذکور، این ابهام ایجاد شد که بدهکار به منظور جلوگیری از واگذاری مال مورد مزایده می بایست کل بدهی را پرداخت نماید یا اینکه صرفا مبلغ مال مورد مزایده را تادیه نماید؟

دفتر نظارت سازمان ثبت اخیرا در پاسخ به ابهام نحوه جلوگیری از واگذاری مال مورد مزایده اعلام نموده:

در تمامی موارد بدهکار جهت ممانعت از انتقال مورد مزایده میبایست کلیه بدهی پرونده و حقوق دولتی را تادیه نماید استثنائا در مواردیکه مال مورد مزایده بصورت رهینه متعلق به غیر بدهکار باشد و راهن به اندازه رهینه ضامن پرداخت بدهی باشد، با پرداخت مبلغ پایه مال مزایده شده میتواند از انتقال آن جلوگیری نماید.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا