نظریات مشورتی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که دارای تداخل ثبتی است، قابل استماع است؟ 1403

نظریه مشورتی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که دارای تداخل ثبتی با ملک مجاور است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که دارای تداخل ثبتی است، قابل استماع است؟براساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که مطابق اعلام نظر اداره ثبت دارای تداخل ثبتی با پلاک مجاور است، با شرط عدم وجود تعارض ثبتی، قابل استماع نمی باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که دارای تداخل ثبتی است، قابل استماع است؟

جزئیات نظریه:

  • شماره نظریه : 7/1402/750
  • شماره پرونده : 1402-127-750ح
  • تاریخ نظریه : 1403/01/26

استعلام :

آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که مطابق اعلام نظر اداره ثبت دارای تداخل ثبتی با پلاک مجاور است، قابل استماع می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه مقصود از پرسش وجود تعارض ثبتی باشد، در صورتی که ملک موضوع دعوا دارای سند مالکیت مقدم باشد، با رعایت ماده 4 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 دعوا قابلیت استماع دارد؛ در غیر این صورت، با توجه به ماده 5 قانون یاد‌ شده نسبت به سند مالکیت معارض تا زمانی که تکلیف این سند مشخص نشده است، انجام معامله‌ای نسبت به ملک مورد نظر مقدور نیست و دعوای الزام به تنظیم سند انتقال ملک مسموع نمی باشد.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا