آرای دیوان عدالت اداریقوانین و مصوبات

رأی شماره ۱۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تقاضای نقل و انتقال از محل خدمت

رأی شماره ۱۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین شرط اخذ تعهدنامه مبنی بر عدم تقاضای نقل و انتقال از محل خدمت مغایر قانون است.

 

تاریخ دادنامه : 1400/05/05      شماره دادنامه: 1303        شماره پرونده : 9903152

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسام بیات پور

موضوع شکایت و خواسته :

1_ابطال بند 2 شرایط اختصاصی از دفترچه آگهی استخدام سال 1394 استانداری فارس

2_ابطال نامه شماره ص۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 شرایط اختصاصی از دفترچه آگهی استخدام سال 1394 استانداری فارس و ابطال نامه شماره ص۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ بنابر ماده ۹۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب هیأت وزیران در جلسه ۱۳۸۱/۸/۱۵ انتقال و مأموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها و سازمانهای وابسته به سایر شهرداریها و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یاد شده مجاز است بر اساس این قانون اسمی از تعهدنامه به مدت ۷ سال قید نگردیده و این امر به موافقت وزارت کشور/ استانداری موکول نشده است.

۲ـ با توجه به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری موکول به تصویب مصوبه هیأت وزیران شده است و در آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خودداری از تقاضای انتقال یا مأموریت وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت مبدا و مقصد مستخدم می‌باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موضوع مشابه طی دادنامه‌های شماره ۱۳۲۹، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲ و همچنین ۲۷۳۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چنین مقرره‌ای در خصوص اخذ تعهد عدم جابه جایی را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کرده است.

 ۳ـ طبق ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است بنابراین تعهد هفت ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد.

 ۴ـ شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیأت وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می‌باشد بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت کشور/استانداری است. لیکن متاسفانه و بالاجبار و برخلاف میل باطنی و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیانهای مادی و معنوی ناشی از آن اقدام به سپردن تعهد در بدو خدمت شده ام. حال آن که با مراجعه به شهرداری شهر صدرا با مأموریت بنده طی نامه ۹۷/۷/۳۲۰۰۶ از شهرداری صدرا مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ خطاب به شهرداری جهرم موافقت گردید ولی نظر به تعهدنامه صادره ازدفترخانه اسناد رسمی ۳۵۰ شیراز به شماره ۲۹۱۵۳۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۱ با قبول مأموریت و انتقال به شهرداری صدرا با مشکل. علی‌ایحال با توجه به مراتب فوق و ضمن اینکه محل کار و اقامت همسر حقیر در شیراز می‌باشد و زندگی خانوادگی‌ام دچار مشکلات عدیده گردیده است و هم اینکه شهرداری صدرا در کنار شیراز طی نامه مذکور با انتقال نیز رضایت خود را اعلام نموده، تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 و نامه شماره ۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس و همچنین الزام استانداری فارس و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و شهرداری جهرم به ملغی نمودن تعهد فوق و اجرای رأی صادره دادگاه را دارم. همچنین رأی صادره به ضمیمه رأی‌های قبلی جهت ایجاد وحدت رویه به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.  “

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف) بند 2 شرایط اختصاصی آزمون استخدامی سال 1394 استانداری فارس:  پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 7 ساله برای عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رشته شغلی در شهرداری تازه تأسیس اقدام نمایند.

ب) نامه شماره ص/۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس

شهردار محترم جهرم

با سلام و احترام، به پیوست فرم تأیید شده استخدام پیمانی مربوط به آقای حسام بیات پور که طی نامه شماره ۱۹/ک/۲۵۳۲ـ ۱۳۹۵/۸/۹ هیأت مرکزی گزینش وزرات کشور اعلام گردیده ارسال می‌گردد. شایسته است با توجه به دستورالعمل زیر اقدام لازم معمول دارند.

۱ـ آن شهرداری بایستی افراد معرفی شده را دعوت و ضمن تشکیل پرونده پرسنلی، در خصوص تأییدیه مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت نظام وظیفه اقدام لازم معمول دارند.

۲ـ بر اساس بند ۸ نکات مهم آگهی استخدام پیمانی، نمونه تعهد محضری ارسال می‌گردد. افراد پذیرفته شده باید در دفترخانه رسمی تعهد خود را مکتوب و به آن شهرداری تحویل نمایند. (تصویر برابر اصل شده تعهد باید منضم به صورتجلسه شورای اداری گردد)

۳ـ صورتجلسه شورای اداری شهرداریها به صورت دقیق تکمیل و جهت شرح به این اداره کل ارسال نمایند.

 ۴ـ هرگونه نیرویی که بدون مجوز تحت عنوان نیروی شرکت، تأمین نیروی انسانی و غیره که قبل از آزمون استخدامی به کارگیری شده است باید تسویه و خاتمه به کار داده شود.

 ۵ ـ نامه شماره ص۵۶/۴۲/۸۵۲۲/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۸ این اداره کل موضوع سوگندنامه در وقت مقرره 1395/04/14  اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند. ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس “

  در پاسخ به شکایت مـذکور، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امـور حقوقی استانداری فارس به وجب لایحه شماره ص۵۶/۱۲/۲۹۷۰/۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۱ توضیح داده است که:

  ” اولاً: استانداری فارس به هیچ وجه مرجع تصویب‌کننده شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 نبوده است. بلکه فقط ابلاغ‌کننده بوده و نقشی در تصویب آن نداشته است. لذا از آنجا که مرجع تصویب آگهی فوق وزارت کشور می‌باشد خواهان الزاماً می‌بایست درخواست ابطال خود را تصحیح نماید. مزید استحضار «دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها» حسب نامه شماره ۳۰۱ـ ۱۳۹۴/۱/۸ وزیر کشور، به استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ شده که طبق ماده 23 دستورالعمل مذکور پذیرفته‌شدگان نهایی موظف‌اند نسبت به ارائه تعهد محضری برای هفت سال اقدام نمایند.

  ثانیاً: استانداری فارس فقط مرجع صدور نامه شماره ۵۶/۴۲/۲۰۷۵۱/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۲ می‌باشد و نامه اخیرالذکر نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ طی دادنامه قطعی صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۷۳۲ باطل اعلام شده است. لذا این بخش از درخواست خواهان نیز باید حذف (اصلاح) گردد. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب پیش گفته از آن مقام قضایی به دلیل «عدم توجه شکایت» مستند به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین تبصره ماده 80  قانون مارالذکر تقاضای رد شکایت مطروحه را می‌نماید. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی:

بـا توجـه به اینکه به مـوجب ماده واحـده لایحـه قـانونی شمول قـانون استخـدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداری‌ها و مـؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیـه شهرداری‌های کشور مشمول  قانون استخدام کشوری هستند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری به تصویب مصوبه هیأت وزیران وابسته شده است و در آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم وابسته است، بنابراین  بند 2 شرایط اختصاصی از دفترچه آگهی استخدام سال 1394استانداری فارس و نامه شماره ص۵۶/۴۲/۲۳۶۰۷/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته‌شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت ساله مبنی است بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و برمبنای استدلال فوق و به تبعیت از مفاد دادنامه‌های شماره ۱۳۲۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴  و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۸ ـ ۶/ ۱۳۹۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مهدی دربین

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا