اخبار قوه قضاییهطرح و لایحه

طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه

به گزارش دادرسی؛

این طرح جایگزین طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه شده است.

ماده واحده- فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته (به استثنای سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

ردیفمدرک تحصیلیضریب فوق‌العاده خاص
1کارمندان اداری با مدرک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و لیسانسامتیاز شغل و شاغل * (3)
2کارمندان اداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلمامتیاز شغل و شاغل* (2.5)
3فوق‌العاده خاص مشاغل کارگری با هر مدرک تحصیلیحداقل حقوق سالانه مصوب وزارت کار* (2)
4فوق‌العاده خاص قضات با هر مدرک تحصیلیشصت درصد (60 %) فوق‌العاده ویژه مربوط

تبصره1: این فوق‌العاده مستمر بوده و مشمول کسر کسور بازنشستگی می‌باشد.

تبصره 2: سقف فوق‌العاده مذکور حداکثر تا (3) برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هیأت وزیران (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‌شود. این سقف با تشخیص و تصویب رئیس قوه قضائیه برای ده درصد (10%) از پست‌های قوه قضائیه و دستگاه‌های وابسته با توجه به عواملی نظیر: اهمیت و حساسیت شغل، محل خدمت، مناطق محروم، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها تا (4) برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزایش است.

تبصره 3: قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته مکلفند مبالغ ناشی از فوق‌العاده مذکور را برای نیروهای شرکتی همانند مشاغل کارگری محاسبه و تحت عنوان کمک هزینه رفاهی مستقیماً به حساب آنان واریز نمایند. این پرداخت موجب هیچگونه تغییر در وضعیت بکارگیری نیروهای فوق‌الذکر و یا ایجاد تعهد استخدامی برای قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته نمی‌باشد.

تبصره 4: قوه قضائیه و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته مکلفند نسبت به اجرای این قانون از تاریخ 1400.01.01حداکثر طی مدت سه سال اقدام نمایند.

تبصره 5: افزایش ناشی از اجرای این قانون در حدود اعتبار مصوب دستگاه‌های مشمول از ردیف‌های108006، 108009، 108017، 108100، 108108، 108300، 108500، 268000 قانون بودجه سال 1400کل کشور تأمین و به شرط عدم ایجاد بار مالی جدید برای دولت و تأمین اعتبار قابل پرداخت است.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا