رای اصراریرویه قضایی

دادنامه در خصوص مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی و مشاوره بدون اخذ مجوز/1401

رای شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران

به گزارش دادرسی نت؛

مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی و مشاوره بدون اخذ مجوز

پیچیدگی‌های بی انتهای بازار سرمایه و ضروری بودن برخورداری از اطلاعات، نوسانات شدید بازار سرمایه در عصر كنونى باعث شده تا افراد تازه ‌وارد در عرصه بورس و بازار های سرمایه دچار سردرگمى شده و به‌ منظور دریافت خدمات مشاوره‌ای اقتصادی و مدیریت امور سهام خود در بورس به دنبال مشاوران اقتصادی و سبدگردان‌ها در فضای مجازی باشند.

دادنامه " مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی و مشاوره بدون اخذ مجوز"افراد سودجو در فضای مجازی به‌ ویژه سایت‌ های واسط و شبکه‌های اجتماعی با انتشار آگهی‌ ها و تبلیغات با عنوان سبد گردانی و مشاور اقتصادی از سهامداران کم تجربه به شیوه های مختلف کلاه‌برداری می‌کنند.

برای نمونه، وجود کانال‌ ها و شبکه‌ های متنوع اینترنتی، تبلیغات و  آگهی‌ های مجازی، موسسات بدون مجوز قانونی، بازاریابی‌های ناشناس، ایمیل‌ها و پیامک‌های تبلیغاتی از جمله این موارد هستند.

عنوان مجرمانه موضوع دادنامه زیر، ” مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری ، معامله گری ، بازارگردانی، مشاوره بدون اخذ مجوز ” مى باشد كه مجازات کیفری آن به موجب بند ٣ ماده ٤٦ قانون بورس و اوراق بهادار مصوب ١٣٨٤، سه ماه تا يك سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج  برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده است.

در خصوص ضمانت اجرای مدنی به موجب ماده ٥٢ قانون بازار اوراق بهادار، چنانچه در اثر جرایم مذکور، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

دادنامه ” مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی و مشاوره بدون اخذ مجوز”

متن دادنامه ” مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی و مشاوره بدون اخذ مجوز” به شرح زیر می باشد:

دادنامه ” مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی و مشاوره بدون اخذ مجوز”

پرونده کلاسه ……99شعبه 3دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران تصمیم نهایی شماره

شاکی : سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی استان تهران – شهرستان تهران- شهر تهران – ونک – خ ملاصدرا

متهم: آقای………..فرزند ……….. استان تهران –  شهرستان تهران – تهران-  بلوار مرز داران – خیابان اطاعطی جنوبی –

با وکالت آقای ………… فرزند ………. به نشانی استان تهران –شهرستان تهران – شهر تهران – سعادت آباد – سرو غربی ضلع

اتهام: معرفی و فعالیت غیر مجاز مشاوره و سرمایه گذاری و معرفی و فعالیت غیر مجاز و سبدگردانی

گردشکار : پرونده در خصوص موضوع منتسب به آقای ………. مبنی بر معرفی و فعالیت غیر مجاز مشاوره و سرمایه گذاری و معرفی و فعالیت غیر مجاز و سبد گردانی موضوع شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت رسیدگی به مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران ارسال و متعاقباٌ توسط سرپرست محترم مجتمع به این شعبه ارجاع و پس از ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی، در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و با توجه  به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعالی و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور راٌی می نماید.

هوالقاضی

” پروردگارا حکمت ازلی تو مقدر ساخت تا در راستای انجام تکالیف فردی و اجتماعی خود با زندگی قشر آسیب پذیر جامعه عجین گردم و سعادتی ارزانی داشت تا پیوسته عشق به مردم مرا در انجام بهینه امور محوله یاری نماید در این راستا سر تسلیم به اراده مبارک حق تعالی فرود می آورم و در انجام خدمات به مردم سرزمینم با عنایت به فرامین نوشته و نا نوشته ، لبیک می گویم .”

“رای دادگاه”

در خصوص موضوع منتسب به آقای ………….. فرزند ….. به شماره ملی : ………………. متولد 14/10/1382 اهل و ساکن تهران با وکالت آقای  …………. ، مبنی بر معرفی و فعالیت غیر مجاز مشاوره و سرمایه گذاری و معرفی و فعالیت غیر مجاز و سبدگردانی موضوع شکایت سازمان  بورس و اوراق بهادار، دادگاه به عنایت به انکار مشتکی عنه و دفاعیات مبسوط و موجه وکیل ایشان، نظریه مشاوره دادگاه ، اقتضائات سنی مشارالیه، طی بررسی های صورت گرفته در جلسه دادرسی مطابق با محتویات پرونده، تبادلات با نوجوان ، کار کرد های والد (پدر) . اقتضائات سنی ، هیجانی مشار الیه ، شرایط عنصر مادی ، معنوی و قانونی در بزه مزبور ، وجود طیف رفتاری متناسب با ارکان اصلی جرم ملاحظه نمی گردد.

  عنصر روانی نیز بنا به اقتضائات رویکردی در این سن کاملاٌ مخدوش بوده. با عنایت به محتویات پرونده ، هیچ ملاک منطقی ، عرفی و قانونی متناسب با شرایط سنی و هیجانی آقای………….. متصور نبوده لذا با در نظر گرفتن اسناد بین المللی حامی اطفال و نوجوان علی الخصوص مواد مفاد 3 و6 و12 و14 (بند 2) و 18و19و29و40 پیمان نامه حقوق کودک مصوب 30 نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، مصوب 01/12/1372 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ، به جهت اعتلای مفاهیم ارزشی در ذهن کودک ، باز اجتماعی شدن مشارالیه ، با مد نظر قرار دادن آموزه های دین مبین اسلام و با هدف حفظ هویت ، تضمین بقاء، رشد سلامت ، پرورش و رعایت منافع عالیه  نامبرده؛ مستنداٌ به :

  1. اصول 22، 167،37،36،25 و قانون اساسی
  2. ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  3. مواد 4 و 265و 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
  4. بند 2 ماده واحده قانون حقوق شهروندی
  5. بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مطابق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون بوده
  6.  اصل برائت در اعلامیه جهانی اتهام فوق الذکر حقوق بشر
  7.  بهره گیری از اصل اصاله البرائه مبتنی بر اصول عملیه فقه، به لحاظ فقدان ادله قانونی در اثبات بزه قرار منع تعقیب آقای …….. از اتهامات صادر و اعلام می گردد .

علی ایحال با عنایت به عملکرد والد در مداخلات غیر منطقی ، غیر متناسب با اقتضائات هیجانی نوجوان در امور غیر عرفی  و با بهره  گیری از تاسیسات قانونی حمایت از اطفال و نوجوان سال 1399، با در نظر گرفتن اقدامات خلاف اقتضای سنی ، هیجانی و عقلانی ؛ والد طفل آقای ………. ، را به حضور در جلسات مشاوره روان شناختی در یکی از مراکز معتبر مشاوره رهنمون می نماید، تا مبانی اولیه فرزندی پروری و نگرش صحیح زندگی را در جهت پیشگیری از جرم را بیاموزد.

این دادگاه بر خود لازم می داند با در نظر گرفتن اقتضائات سنی و هیجانی اطفال و نوجوانان با رعایت منافع عالیه ایشان جهت آماده سازی برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد ، با توجه به نقش آنان در پیشبرد اهداف انسانی و اجتماعی در کنار تاکید به ملاحظات روان شناختی و ارزش های انسانی  این قشر حساس جامعه ، از تمامی افرادی که در پرونده فوق به انحاء گوناگون در فرایند ارتقاء و رشد اطفال و نوجوانان زیر 18 سال با رفتار معارض با قانون و آسیب پذیر به نحو مطلوب و قابل توجه مساعدت و همکاری نموده اند کمال تقدیر و تشکر داشته باشد.

رای اصداری حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ ، قابل رسیدگی و تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

ابراهیم وثیقی اسدی

رئیس شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران مجتمع قضائی شهید فهمیده


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

1 دیدگاه

  1. جالبه پدر متهم فرستاده شده کلاس های روانشناسی …این نشون میده خیلی از والدین باید قبل از بچه دار شدن یه دوره روانشناختی برن که اینقدر بچه هاشونو داغون تربیت نکنن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا