مصوبات

محدودیت امکان ورود دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات به آرا هیات ها و کمیته های تخصصی

مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی:

محدودیت امکان ورود دیوان عدالت اداری و کلیه مراجع قضایی در رسیدگی به اعتراضات به تصمیمات و آرای صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی

باسمه تعالی

 • شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه آزاد اسلامی
 • سازمان سنجش آموزش کشور
 • دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

شماره: ۲۲۴۳۶۰

تاریخ : 1/12/1402

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۹۳ مورخ ۱٤۰۲/۱۰/۰۵ با حضور سران سه قوه و به اتفاق آراء بر تداوم اعتبار و اجرای مصوبه ماده واحده خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی (مصوب جلسه ٦٣٠ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) که بنا به پیشنهاد مورخ ۸۷/۰۵/۱۲ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری در جلسه ٦٣٠ مورخ 12/6/1387 شورای عالی به تصویب رسیده است، تاکید نمود.

همچنین شورای عالی به منظور تسهیل دسترسی ذی ربطان و حسن اجرای این مصوبه، در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱٤۰۲/۱۱/۱۰ با تجمیع و یکپارچه سازی آن با مصوبه تشکیل هیأت عالى تجديدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ٦٣٠ شورای عالی انقلاب فرهنگی ( مصوب جلسه ٧٦٣ مورخ ۲۲ اردیبهشت ١٣٩٤ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و تکمیل آن ، موافقت نمود.

بر این اساس؛ مصوبه تجمیعی – تکمیلی «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأتها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون ،علمی آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت های عالی تجدید نظر» به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

ماده 1. آن دسته از تصمیمات و آرای صادره در هیأت ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آرای هیأت های امناء ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی ،دانشجویان هیأت های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمونها و همچنین تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش، علمی فرایند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی، علمی آموزشی و پژوهشی صادر شده باشند قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهند بود.

ماده 2. به منظور تجدید نظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آراء و تصمیمات هیأت ها کمیته های تخصصی فعال موضوع ماده یک این مصوبه و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت ها و کمیته های مذكور هیأت عالی تجدید نظر در هر یک از وزارتین ،علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این مصوبه به اختصار « وزارتین » نامیده میشوند و دانشگاه آزاد اسلامی هر کدام به طور جداگانه و با ترکیب ذیل تشکیل می گردند:

 1. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیأت)
 2. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
 3. معاون حقوقی وزارتين و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو و دبیر هیأت)
 4. معاون تخصصي ذي ربط وزارتين و دانشگاه آزاد اسلامی
 5. دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا
 6. سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود حسب مورد به انتخاب وزیر ذی ربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

تبصره1: اعضای موضوع بندهای۱، ۳، ٤ و ٦ صرفاً در یکی از هیات های مربوطه فوق عضویت خواهند داشت.

تبصره2: مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع می باشد.

تبصره3: جلسات هیأت با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره4: شیوه نامه نحوه رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع این مصوبه طبق پیش نویس مشترک تهیه شده توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در اولین جلسه هیات به تصویب خواهد رسید.

ماده 3. تصمیمات و آرای صادره از هیأتها و کمیته های تخصصی موضوع ماده یک این مصوبه ظرف حداکثر ۲ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات عالی تجدید نظر مربوطه می باشد و هیأت های عالی مزبور ظرف مدت ۲ ماه از زمان وصول شکایت، نسبت به صدور رأی نهایی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع اقدام می نمایند و آرای نهایی و قطعی صادره از سوی هیأت های عالی تجدید نظر در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی نیست.

ماده 4. این مصوبه در ٤ ماده و ٤ تبصره در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱٤۰۲/۱۱/۱۰ به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ؛ جایگزین مصوبه ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شنون علمی آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی (مصوب جلسه 6۳۰ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و مصوبه تشکیل هیأت عالى تجديد نظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ٦٣٠ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه ٧٦٣ مورخ ۲۲ اردیبهشت ١٣٩٤ شورای عالی انقلاب فرهنگی می گردد.

سید ابراهیم رئیسی

محدودیت امکان ورود دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات به آرا هیات ها و کمیته های تخصصی

محدودیت امکان ورود دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات به آرا هیات ها و کمیته های تخصصی


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا