آزمون های استخدامیآزمون های حقوقیتاسیس موسسه میانجیگری کیفریفرصت های شغلی

معرفی منابع آزمون داوری و میانجیگری ۱۴۰۰

به گزارش دادرسی؛

قوه قضاییه در سال جاری اقدام به ثبت نام برای جذب داور و میانجیگر کیفری تحت عنوان آزمون داوری و میانجیگری کرده است.

داوری در دعاوی، شیوه  و فرآیند حکمیت میان طرفین یک قرارداد در موارد بروز اختلاف ناشی از آن قرارداد است. طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که از نظر قانونی مجاز به طرح شکایت در دادگاه هستند، می توانند با توافق مشترک، اختلاف خود را به داوری توسط یک یا چند نفر ارجاع دهند.

این شیوه حل و فصل اختلافات به خصوص به دلیل فقدان بسیاری از تشریفات رسیدگی در محاکم دادگستری و سرعت انجام آن، مورد توجه قرار گرفته و امروزه در بسیاری از قراردادها شاهد درج «شرط داوری» هستیم.

همچنین میانجیگری نهادی کیفری و تازه تاسیس مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. میانجیگر شخصی حقیقی یا حقوقی است که جهت ایجاد صلح و ساز میان شاکی و متهم پرونده کیفری خارج از مراجع قضایی فعالیت می‌کند.

مواد امتحانی و منابع پیشنهادی آزمون داوری و میانجی گری در روش جذب با آزمون

در دفترچه راهنمای جذب داوری و میانجیگری ۱۴۰۰ برای برخی مواد امتحانی عنوان کتاب معرفی شده است (در زیر، با ستاره مشخص شده‌اند). برای منابع امتحانی دیگر که کتابی معرفی نشده نگارنده با توجه به نیازمندی داوطلبان کتاب‌هایی را پیشنهاد داده که داوطلبان می‌توانند با توجه به زمان مطالعه و زمینه علمی می‌توانند یکی از آن‌ها را به اختیار خود برگزینند، انتخاب کنند. البته به دلیل فراوانی کتب در این مواد درسی مطمئناً از منابع دیگری هم می توان استفاده کرد.

منابع آزمون داوری عمومی 1400


حقوق مدنی

 1. شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات (پیشنهادی، نیاز به زمان مطالعه زیاد): شرح ماده به ماده قانون مدنی بهمراه قوانین خاص و آرای وحدت رویه
 2. آموزش جامع حقوق مدنی دکتر توکلی (پیشنهادی، نیاز به زمان مطالعه زیاد): درسنامه کامل حقوق مدنی و تشریح روابط قوانین اصلی و خاص مدنی
 3. شرح آزمونی حقوق مدنی حسام الدین ترکمن (پیشنهادی، نیاز به زمان متوسط): بیان نکات مهم و پرکاربرد آزمونی حقوق مدنی همراه با سوالات تالیفی
 4. جامع نکات حقوق مدنی دکتر زمانی، تکلو و تقوی مندی (پیشنهادی، نیاز به زمان کم): اشاره به نکات خیلی مهم همراه با تست بعنوان مثال برای هر نکته

حقوق تجارت

 1. درسنامه جامع حقوق تجارت دکتر معتمدی (پیشنهادی، نیاز به زمان مطالعه زیاد): درسنامه جامع از حقوق تجارت به همراه قوانین خاص و آرای وحدت رویه
 2. مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی (پیشنهادی، نیاز به زمان مطالعه متوسط): ارئه نکات مهم آزمون حقوق تجارت
 3. نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت معصومی (پیشنهادی، نیاز به زمان مطالعه کم): اشاره به نکات خیلی مهم آزمون در قالب نمودار

حقوق داوری

 1. حقوق داوری دکتر عبدالله خدابخشی* (این کتاب در آگهی ثبت نام عیناً قید شده است)
 2. داوری تجاری بین الملل دکتر شیروی* (این کتاب در آگهی ثبت نام عیناً قید شده است)

مهارت های حل اختلاف

پیام ها (مهارت های ارتباطی) متیومک کی و دیگران ترجمه محمدعلی رحیمی مبارکی* (این کتاب در آگهی ثبت نام عیناً قید شده است)

فقه

 1. قواعد فقه بخش مدنی محقق داماد* (این کتاب در آگهی ثبت نام عیناً قید شده است)
 2. فقه استدلالی: ترجمه التحریرالروضه فی شرح اللمعه دادمرزی* (این کتاب در آگهی ثبت نام عیناً قید شده است و فقط باب های حقوقی آن نیاز به مطالعه دارند): از جلد اول باب های وقف، عطایا، تجارت و دین مطالعه شود و از جلد دوم کلیه باب ها بجز حدود و قصاص و دیات مطالعه شود

اصول فقه

1.اصول فقه مظفر*: تحریر اصول فقه مظفر دکتر شیروانی (این کتاب تعلیق و ترجمه کتاب اصول فقه علامه مظفر که کتابی عربی هست، می باشد)

آیین دادرسی مدنی

 1. اجرای احکام مدنی دکتر عبدالله شمس (پیشنهادی، زمان مطالعه زیاد): درسنامه کامل در مبحث اجرای احکام مدنی 
 2. اجرای احکام مدنی در نظم کنونی دکتر حیاتی (پیشنهادی، زمان مطالعه متوسط): شرح ماده به ماده قانون اجرای احکام مدنی
 3. قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قوه قضاییه (پیشنهادی، زمان مطالعه کم): متن قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون شوراهای حل اختلاف

مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف معاونت حقوقی ریاست جمهوری: شامل قانون و آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف

نکته: در آزمون داوری عمومی به ازای هر ۳ پاسخ اشتباه به سوالات،یک نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

شرایط تحصیلی شرکت در آزمون داوری عمومی داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه / مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق

منابع آزمون داوری تخصصی خانواده 1400

در سال جاری علاوه بر آزمون داوری عمومی، برای پروانه داوری تخصصی خانواده آزمون برگزار می‌شود. دارندگان شرایط تحصیلی زیر می‌توانستند برای آزمون این پروانه ثبت نام کنند:

 • گروه اول: داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم تربیتی، روانشناسی (کلیه رشته ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، جامعه شناسی
 • گروه دوم: داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه / مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی،الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع آزمون داوری تخصصی خانواده ۱۴۰۰  برای گروه اول


 • روانشناسی رشد
 • روانشناسی تربیتی
 • مبانی راهنمایی و مشاوره
 • روانشناسی سلامت
 • اختلالهای رفتاری و هیجانی
 • مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان

منابع آزمون داوری تخصصی خانواده ۱۴۰۰  برای گروه دوم


منابع آزمون داوری تخصصی ۱۴۰۰ برای گروه دوم عیناً منابع آزمون داوری عمومی ۱۴۰۰ هست.

منابع آزمون میانجیگری ۱۴۰۰

داوطلبان برای آزمون میانجیگری ۱۴۰۰ براساس شرایط تحصیلی به دو گروه زیر تقسیم شده اند و براساس این دو گروه منابع آزمون در دفترچه ثبت نام ارائه شده است:

 • گروه اول: داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم تربیتی،روانشناسی (کلیه رشته ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، جامعه شناسی
 • گروه دوم: داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه / مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع آزمون میانجیگری ۱۴۰۰ برای گروه اول


 • روانشناسی رشد
 • روانشناسی تربیتی
 • مبانی راهنمایی و مشاوره
 • روانشناسی سلامت
 • اختلالهای رفتاری و هیجانی
 • مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان

منابع آزمون میانجیگری ۱۴۰۰ برای گروه دوم


 • حقوق جزای عمومی

  1. حقوق جزای عمومی ساولانی (پیشنهادی، نیاز به زمان مطالعه زیاد): درسنامه جامع از حقوق جزای عمومی
  2. شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی غفوری (پیشنهادی، نیاز به زمان مطالعه متوسط): شرح ماده به ماده قانون مجازات اسلامی و شامل حقوق جزای اختصاصی نیز می‌شود
  3. جامع نکات حقوق جزا دکتر شادی عظیم زاده (پیشنهادی، نیاز به زمان کم): بیان نکات مهم و پرکاربرد آزمونی حقوق جزا  شامل حقوق جزای اختصاصی نیز می‌شود
 • حقوق جزای اختصاصی

  1. حقوق جزای اختصاصی ساولانی (پیشنهادی، نیاز به زمان مطالعه زیاد): درسنامه جامع از حقوق جزای اختصاصی
  2. شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی غفوری (پیشنهادی، نیاز به زمان مطالعه متوسط): شرح ماده به ماده قانون مجازات اسلامی و شامل حقوق جزای عمومی نیز می‌شود.
  3. جامع نکات حقوق جزا دکتر شادی عظیم زاده (پیشنهادی، نیاز به زمان کم): بیان نکات مهم و پرکاربرد آزمونی حقوق جزا  شامل حقوق جزای عمومی نیز می‌شود.
 • آیین دادرسی کیفری

  1. نکته در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی (پیشنهادی، نیاز به زمان متوسط): بیان نکات مهم قانون آیین دادرسی کیفری
  2. جامع نکات آیین دادرسی کیفری دکتر عظیم زاده (پیشنهادی، نیاز به زمان کم): شامل نکات بسیار مهم آیین دادرسی کیفری
 • مهارت های حل اختلاف

  1. پیام ها (مهارت های ارتباطی) متیومک کی و دیگران ترجمه محمدعلی رحیمی مبارکی* (این کتاب در آگهی ثبت نام عیناً قید شده است)
 • قانون شوراهای حل اختلاف

  1. مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف معاونت حقوقی ریاست جمهوری: شامل قانون و آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف
 • آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

  1. مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف معاونت حقوقی ریاست جمهوری: شامل آیین نامه میانجیگیری در امور کیفری مصوب سال1395
در آزمون میانجیگری به ازای هر ۳ پاسخ اشتباه به سوالات،یک نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا