آزمون کارشناسی ارشداخبار دانشگاه پیام نور

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق فراگیر پیام نور ۱۴۰۰

آزمون کارشناسی ارشد پیام نور
آزمون کارشناسی ارشد پیام نور

همان طور که ثبت نام آزمون کارشناسی ارضد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور از امروز (مورخ 14 اسفند 1400 ) در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و تا روز ۲۰ اسفند ادامه دارد منابع این آزمون توسط سازمان سنجش و از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام منتشر شد.

آزمون کارشناسی ارشد دوره فراگیر دانشگاه پیام نور در رشته حقوق در ۴ گرایش حقوق دادرسی اداری، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی،در تاریخ  برگزار می شود.

منابع آزمون کارشناسی ارشد پیام نور به شرح ذیل می باشد:

حقوق بین الملل|

نام درس

نام مولف/ مترجم

نام منابع درسی

(فارسی یا انگلیسی)

تعداد

واحد

کد درس

نام ناشر

ملاحظات

حقوق بین‌الملل اسلامی عباسعلی عمید زنجانی فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام ۲ ۱۲۲۳۰۸۶ سمت از فصل ۲ تا آخر کتاب مطالعه شود.
حقوق دریاها یوشیفومی تاناکا/ آرمین طلعت حقوق بین‌الملل دریا ها ۲ ۱۲۲۳۰۸۷ موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، جاودانه

از بخش اول گفتار۲ ، ۳، ۴، ۵، ۶

از بخش دوم گفتار ۱۳ تا ابتدای ضمیمه مطالعه شود.

نظام بین‌المللی حقوق بشر کریستیان تاموشات/ حسین شریفی طراز کوهی حقوق بشر ۲ ۱۲۲۳۰۹۲ میزان فصل های ۳، ۴، ۵، ۶، ۹ و ۱۳ مطالعه شود.
سازمان های بین‌المللی ابراهیم بیک زاده حقوق سازمان های بین‌المللی ۲ ۱۲۲۳۰۹۶ مجد بخش سوم و چهارم و پنجم از عنوان اول و بخش دوم از عنوان دوم تا ابتدای سایر ارکان ملل متحد مطالعه شود.
حقوق خصوصی |

نام درس

نام مولف/ مترجم

نام منابع درسی

(فارسی یا انگلیسی)

تعداد

واحد

کد درس

نام ناشر

ملاحظات

حقوق مدنی ۱ شهیدی سقوط تعهدات ۲ ۱۲۲۳۱۴۵ مجد از ابتدای کتاب تا ابتدای پرسش ها  مطالعه شود.
آیین دادرسی مدنی عبداله شمس آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دوم ۲ ۱۲۲۳۱۴۳ دراگ از فصل ۳ تا ابتدای فهرست تحلیلی عنوان مطالعه شود.
حقوق تجارت ابراهیم عبدی پور مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت(اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت) ۲ ۱۲۲۳۱۴۲ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه …….
داوری های بین‌المللی عبد الحسین شیروی داوری تجاری بین‌المللی ۲ ۱۲۲۳۱۵۲ سمت فصل های ۱، ۲، ۳، ۸، ۹ و ۱۰ مطالعه شود.
حقوقی دادرسی اداری |

نام درس

نام مولف/ مترجم

نام منابع درسی

(فارسی یا انگلیسی)

تعداد واحد

کد درس

نام ناشر

ملاحظات

مبانی حقوق عمومی بیژن عباسی مبانی حقوق عمومی ۲ ۱۲۲۳۲۰۹ دادگستر فصل های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مطالعه شود.
آیین دادرسی اداری جواد محمودی بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران ۱ ۱۲۲۳۲۱۰ جنگل
حقوق قرارداد های اداری آیت مولائی قراردا دهای اداری (مطالعه تطبیقی بستر ها، مبانی، ماهیت و اصول) ۲ ۱۲۲۳۲۱۱ میزان بخش اول فصل های ۱، ۳ و ۴ مطالعه شود.
حقوق شورا های اداری مشهدی و مسعود فریادی حقوق شورا های اداری بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت شورا های اداری در قوۀ مجریه ۲ ۱۲۲۳۲۱۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری از ابتدای کتاب تا ابتدای ضمائم      مطالعه شود.
حقوق شهروندی حسین شریفی طرازکوهی زمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی ۱ ۱۲۲۳۲۱۳ میزان
حقوق جزا و جرم شناسی |

نام درس

نام مولف/ مترجم

نام منابع درسی

(فارسی یا انگلیسی)

تعداد

واحد

کد درس

ناشر

ملاحظات

حقوق جزای عمومی ۱ محمد آشوری جایگزین های زندان یا مجازات های  بینابین (با آخرین اصلاحات_ ویراست دوم) ۲ ۱۲۲۳۱۰۶ مرکز نشر جهش ۱۳۹۸ از بخش دوم مجازات زندان و جایگزین های نوین آن تا ابتدای فصل نهم درمان مطالعه شود.
آیین دادرسی کیفری رجب گلدوست آیین دادرسی کیفری ۲ ۱۲۲۳۱۰۹ جنگل از صفحه ۱۴۸ تا آخر کتاب مطالعه شود.
حقوق جزای بین‌الملل مهدی مؤمنی
مژگان رامین نیا
حقوق جزای بین‌الملل ۲ ۱۲۲۳۱۱۹ دانشگاه پیام نور
حقوق جزای اختصاصی۱ میر محمد صادقی حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص ۲ ۱۲۲۳۱۷۹ میزان فصل های ۳ ، ۵ و ۶ حذف می باشد.
    مشاهده بیشتر

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    دکمه بازگشت به بالا