آزمون کارشناسی ارشداخبار دانشگاه پیام نور

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق فراگیر پیام نور ۱۴۰۰

آزمون کارشناسی ارشد پیام نور
آزمون کارشناسی ارشد پیام نور

همان طور که ثبت نام آزمون کارشناسی ارضد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور از امروز (مورخ 14 اسفند 1400 ) در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و تا روز ۲۰ اسفند ادامه دارد منابع این آزمون توسط سازمان سنجش و از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام منتشر شد.

آزمون کارشناسی ارشد دوره فراگیر دانشگاه پیام نور در رشته حقوق در ۴ گرایش حقوق دادرسی اداری، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی،در تاریخ  برگزار می شود.

منابع آزمون کارشناسی ارشد پیام نور به شرح ذیل می باشد:

حقوق بین الملل|

نام درس

نام مولف/ مترجم

نام منابع درسی

(فارسی یا انگلیسی)

تعداد

واحد

کد درس

نام ناشر

ملاحظات

حقوق بین‌الملل اسلامیعباسعلی عمید زنجانیفقه سیاسی، حقوق تعهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام۲۱۲۲۳۰۸۶سمتاز فصل ۲ تا آخر کتاب مطالعه شود.
حقوق دریاهایوشیفومی تاناکا/ آرمین طلعتحقوق بین‌الملل دریا ها۲۱۲۲۳۰۸۷موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، جاودانه

از بخش اول گفتار۲ ، ۳، ۴، ۵، ۶

از بخش دوم گفتار ۱۳ تا ابتدای ضمیمه مطالعه شود.

نظام بین‌المللی حقوق بشرکریستیان تاموشات/ حسین شریفی طراز کوهیحقوق بشر۲۱۲۲۳۰۹۲میزانفصل های ۳، ۴، ۵، ۶، ۹ و ۱۳ مطالعه شود.
سازمان های بین‌المللیابراهیم بیک زادهحقوق سازمان های بین‌المللی۲۱۲۲۳۰۹۶مجدبخش سوم و چهارم و پنجم از عنوان اول و بخش دوم از عنوان دوم تا ابتدای سایر ارکان ملل متحد مطالعه شود.
حقوق خصوصی |

نام درس

نام مولف/ مترجم

نام منابع درسی

(فارسی یا انگلیسی)

تعداد

واحد

کد درس

نام ناشر

ملاحظات

حقوق مدنی ۱شهیدیسقوط تعهدات۲۱۲۲۳۱۴۵مجداز ابتدای کتاب تا ابتدای پرسش ها  مطالعه شود.
آیین دادرسی مدنیعبداله شمسآیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دوم۲۱۲۲۳۱۴۳دراگاز فصل ۳ تا ابتدای فهرست تحلیلی عنوان مطالعه شود.
حقوق تجارتابراهیم عبدی پورمباحثی تحلیلی از حقوق تجارت(اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)۲۱۲۲۳۱۴۲پژوهشگاه حوزه و دانشگاه…….
داوری های بین‌المللیعبد الحسین شیرویداوری تجاری بین‌المللی۲۱۲۲۳۱۵۲سمتفصل های ۱، ۲، ۳، ۸، ۹ و ۱۰ مطالعه شود.
حقوقی دادرسی اداری |

نام درس

نام مولف/ مترجم

نام منابع درسی

(فارسی یا انگلیسی)

تعداد واحد

کد درس

نام ناشر

ملاحظات

مبانی حقوق عمومیبیژن عباسیمبانی حقوق عمومی۲۱۲۲۳۲۰۹دادگسترفصل های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مطالعه شود.
آیین دادرسی اداریجواد محمودیبررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران۱۱۲۲۳۲۱۰جنگل
حقوق قرارداد های اداریآیت مولائیقراردا دهای اداری (مطالعه تطبیقی بستر ها، مبانی، ماهیت و اصول)۲۱۲۲۳۲۱۱میزانبخش اول فصل های ۱، ۳ و ۴ مطالعه شود.
حقوق شورا های اداریمشهدی و مسعود فریادیحقوق شورا های اداری بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت شورا های اداری در قوۀ مجریه۲۱۲۲۳۲۱۲معاونت حقوقی ریاست جمهوریاز ابتدای کتاب تا ابتدای ضمائم      مطالعه شود.
حقوق شهروندیحسین شریفی طرازکوهیزمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی۱۱۲۲۳۲۱۳میزان
حقوق جزا و جرم شناسی |

نام درس

نام مولف/ مترجم

نام منابع درسی

(فارسی یا انگلیسی)

تعداد

واحد

کد درس

ناشر

ملاحظات

حقوق جزای عمومی ۱محمد آشوریجایگزین های زندان یا مجازات های  بینابین (با آخرین اصلاحات_ ویراست دوم)۲۱۲۲۳۱۰۶مرکز نشر جهش ۱۳۹۸از بخش دوم مجازات زندان و جایگزین های نوین آن تا ابتدای فصل نهم درمان مطالعه شود.
آیین دادرسی کیفریرجب گلدوستآیین دادرسی کیفری۲۱۲۲۳۱۰۹جنگلاز صفحه ۱۴۸ تا آخر کتاب مطالعه شود.
حقوق جزای بین‌المللمهدی مؤمنی
مژگان رامین نیا
حقوق جزای بین‌الملل۲۱۲۲۳۱۱۹دانشگاه پیام نور
حقوق جزای اختصاصی۱میر محمد صادقیحقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص۲۱۲۲۳۱۷۹میزانفصل های ۳ ، ۵ و ۶ حذف می باشد.
    مشاهده بیشتر

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دکمه بازگشت به بالا