بخشنامه ها

نحوه رسیدگی به اعتراض مودیانی که برگ مالیات بر ارزش افزوده قطعی آنان در راستای قانون بودجه 1402 صادر شده است

 نحوه رسیدگی به اعتراض مودیانی که برگ مالیات بر ارزش افزوده قطعی آنان در راستای قانون بودجه 1402 صادر شده استنحوه رسیدگی به اعتراض مودیانی که برگ مالیات بر ارزش افزوده قطعی آنان در راستای قانون بودجه 1402 صادر شده است.

نحوه رسیدگی به اعتراض مودیانی که برگ مالیات بر ارزش افزوده قطعی آنان در راستای قانون بودجه 1402 صادر شده است.

بسمه تعالی

شماره: ۲۵۸/۱۳۰۲۶/د

تاریخ: ١۴٠٣/٠٣/٠١

مدیر کل محترم امور مالیاتی

موضوع: اوراق قطعی صادره در اجرای دستور العمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

با سلام و احترام

با عنایت به اوراق قطعی صادره در اجرای دستورالعمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اصلاحیه های آن و با توجه به مراجعات مکرر مودیان و مکاتبات ادارات کل امور مالیاتی در این خصوص، ضمن ارسال تصویر رونوشت نامه ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۷۰۷۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ و نامه معاون محترم درآمدهای مالیاتی به شماره ۲۳۰/۸۴۶۹۲ د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸، به جهت تاکید مجدد و اطلاع رسانی به ادارات کل امور مالیانی موارد ذرا را به استحضار می رساند:

1.در موارد اعتراض مؤدی به اوراق قطعی صادره ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم نسبت به اعتراض مودی رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط ، تعدیل لازم را بعمل آورند.

2.هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م در صورت اعتراض مؤدی ، مکلف به رسیدگی به اعتراض بعمل آمده با رعایت دستور العمل فوق الاشاره یا قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بوده و در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی ظرف مهلت مقرر مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد.

اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده با مانده بستانکاری که با مبلغ صفر قطعی میشوند نیز از مصادیق قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم میباشند. هیات های اشعاری می بایست ضمن رسیدگی به فروشهای ناشی از خریدهای انجام شده و احراز عدم احتساب اعتبار مالیاتی مزبور در دوره های مالیاتی بعد نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نمایند. در اجرای این بند می بایست میزان اعتبار در نظر گرفته شده در دوره های قبلی و بعدی دوره مورد نظر برای تعیین اعتبار قبول مدنظر قرار گیرد.

لازم به ذکر است در صورت اعتراض مؤدی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا زمان صدور رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی ، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت میباشد.

مهرداد بخشانی

مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر مالیات ارزش افزوده

 نحوه رسیدگی به اعتراض مودیانی که برگ مالیات بر ارزش افزوده قطعی آنان در راستای قانون بودجه 1402 صادر شده است


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا