نظریات مشورتی

نظریه مشورتی؛آیا عادت ماهانه بانوان جزء جهات تخفیف ماده 38 ق.م.ا می باشد؟

آیا ذکر این امر در رای مخالف حریم خصوصی افراد است؟

به گزارش دادرسی نت:

نظریه مشورتی تبصره 48اداره کل حقوقی قوه قضاییه با انتشار نظریه مشورتی به پرسش اینکه آیا عادت ماهانه بانوان جزء جهات تخفیف ماده 38 ق.م.ا می باشد؟ آیا ذکر این امر در رای مخالف حریم خصوصی افراد است؟ پاسخ داد.

جهات تخفیف عبارتند از:

 • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
 • همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
 • اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
 • اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
 • ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
 • کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
 • خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
 • مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده 38 قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جزئیات نظریه

 • شماره نظریه : 1401-168-430 ک
 • شماره پرونده : 1401-168-430 ک
 • تاریخ نظریه : 1401/06/05

استعلام :

نظر به این که یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی_روانی می شوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگری های کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر می شود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید:
 1. آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود؟
 2. با توجه به اینکه حسب ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرسش های بازپرس می بایست مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگی کننده بزه ارتکابی را ناشی از فشار‌های روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسش از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیش گفته است؟
 3. با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رأی صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 1. عادت ماهانه در زنان الزاماً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌تواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد.
 2. پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم مؤثر بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منافاتی ندارد.
 3. قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده و آن را از مصادیق بند «ث» ماده پیش گفته بداند، ذکر این امر در رأی دادگاه به نحوی که عرفاً باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخفیف مجازات قانوناً الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی شماره 1401-168-430ک


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا