آرا دادگاهرویه قضایی

نمونه رای طلاق به دلیل کراهت شدید

نمونه رای طلاق به دلیل کراهت شدید

نمونه رای طلاق به دلیل کراهت شدیدکراهت امری درونی است که نیاز به اثبات ندارد. بنابراین صرف اعلام آن از ناحیه فرد کافی است. ضمن آن که کراهت شدید از موارد عسر و حرج محسوب می شود.

خلاصه جریان پرونده طلاق به دلیل کراهت شدید:

در این پرونده م. غ. به وکالت از ف. ا. در مورخه ۹۸/۱۰/۲۲ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج به طرفیت ا. ر. ن. طرح دعوی نموده و اعلام کرده موکله در ۸۶/۱۰/۸ با خوانده ازدواج نموده و یک فرزند دارند. لیکن به دلیل سوی رفتار خوانده در عسر و حرج می باشد.

شعبه *در ۹۸/۱۱/۱۳ با حضور قاضی مشاور تشکیل جلسه داده است. وکیل خوانده گفته خواهان دلیلی ارائه نکرده است. وکیل خوانده گفته شهود داریم تقاضای استماع شهادت دارم. که موکل هیچگونه سوی رفتاری نداشته است.

وکیل زوجه گفته: موکل اکراه شدید دارد و قادر به ادامه زندگی نیست. زوج اختلالات روانی دارد و معاینه توسط پزشکی قانونی مورد تقاضا می باشد. روابط غیر مشروع زوج باعث آزار موکله شده است و شهادت شهود هم مورد تقاضاست.

دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.

داور زوجه نظر به عدم امکان سازش داده است. داور زوج اعلام کرده ایشان حاضر به طلاق نیست و نظر به سازش دارد.

پزشک اعصاب و روان بشرح ص ۳۸ اعلام کرده زوج چند جلسه مراجعه به وی داشته و دارای اختلال شخصیت دارد. لیکن بیماری دو قطبی ندارد. ولی ماهیت بیماری مشکلات بین فردی عاطفی و شناختی و عدم کنتر تکانی ایجاد می نماید. *نیز نظریه مشابه داده است. ص ۴۸ قاضی مشاور پیشنهاد استماع شهادت شهود را نموده است.

دادگاه در ۹۹/۴/۲۳ تشکیل جلسه داده است.

وکیل زوجه اعلام کرده دلیل اصلی بیماری زوج است و کراهت ایجاد شده امری درونی است.

از شاهد استماع شهادت شده است. ۱- م. ا. : برادر زوجه: ابتدا خواهرم چیزی نمی گفت ولی رفتارهای غیر عادی در زمانی که کسی به خانه آنها می امد مثل اخم کردن یا دعوای فرزند و یا اینکه خواهرم را بزور از محل کارش می برد که با ممانعت من روبرو شد. و در ملای عام دست خواهرم را کشید که به دستش آسیب رسید

قاضی مشاور اعلام کرده پرونده اماده رای نیست باید پزشکی قانونی اعلام کند وضعیت روانی زوج زندگی زوجه را به مخاطره می اندازد یا موجب آزار و اذیت است یا خیر؟

دادگاه بدون توجه به این نظریه به موجب دادنامه شماره *۹۹/۴/۲۵ با رد نظر قاضی مشاور و عدم احراز عسر و حرج حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. خانم م. غ. به وکالت از ف. ا. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.

شعبه * در ۹۹/۹/۱۱ تشکیل جلسه داده است. زوجه گفته همسرش با منشی من در ارایشگاه در فضای مجازی ارتباط برقرار کرده و عدم تعادل رفتاری وی زندگی را سخت کرده و در ارتباط زناشویی هم در عسر وحرج هستم ایشان در سال۹۸ از من خواست برای وی به خواستگاری دختری بروم. گفت عاشق شده است و اصلا به احساس من توجه ندارد. و در حال حاضر هم تمایلی به دیدن من و فرزند ندارد. از منشی من در خواست ارتباط نموده که بارها وی را پس زده است. حتی از ارایشگر من درخواست ازدواج موقت نموده است. اختلال شخصیت دارد. یکبار در منزل دهان من را بست و می خواست روابط زناشویی ناهنجار داشته باشد. مکرر جلوی بچه من را از خانه بیرون کرده است. کراهت دارم. بیش از یک سال است جدا زندگی می کنم. بارها حرف های ناجور جنسی به منشی من زده است. و خانم م. در سیاه لکوم که از وی درخواست ازدواج موقت کرده و خانم س. س. که منشی من بوده پیام داده است. من حاضر به بذل مهریه هستم.

زوج گفته اظهارات همسرم را قبول ندارم و حاضر به طلاق نیستم. متن پیام های زوج به خانم های مورد ادعای زوجه بشرح ص ۸۲ الی ۹۶ ارائه گردیده است. دادگاه تجدیدنظر از پزشکی قانونی استعلام مجدد نموده و پزشکی * بشرح ص ۱۰۲ اعلام کرده اختلال شخصیت دارد. درجاتی از بدبینی ترس بیمار گونه و اضطراب دارد.

در روابط فردی از تفکراتی مثل طلسم و جادو استفاده می کند. که این موارد باعث مشکلات وی برای همسر و فرزندش می باشد. دادگاه تجدیدنظر با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۱۴ دادنامه بدوی را تایید نموده است. خانم م. غ. به وکالت از ف. ا. از دادنامه فرجام خواهی نموده که متن لایحه ایشان و پاسخ وکیل فرجام خوانده در زمان شور قرائت می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره۰۰ */۱۱/۱۴ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای طلاق به دلیل کراهت شدید

فرجام خواهی خانم م. غ. به وکالت از ف. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۱/۱۴ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه صادر گردیده وارد و موجه می باشد.

زیرا اولا مبنای اعلام عسر وحرج زوجه شرایط روحی و روانی زوج و رفتار نامتعارف وی ناشی از بیماری روانی و مضافاً کراهت شدید ایشان که مربوط به رفتار زوج بوده اعلام شده است.

۱- بیماری روانی وی در حدی که باعث مشکلات برای زوجه و فرزندش می شود. توسط پزشکی قانونی گرگان تایید گردیده و مشروح آن در ص ۱۰۲ پرونده ضبط می باشد.

۲- زوجه اعلام کراهت شدید نموده که این موضوع امری درونی است و نیاز به اثبات ندارد و صرف اعلام آن از ناحیه فرد کافی است.

و زوجه در راستای ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی در جلسه دادرسی دادگاه تجدیدنظر صراحتا اعلام نموده در صورت طلاق با توجه به کراهت حاضر به بذل مهریه می باشد.

دادگاه به این موضوع و اعلام کرهت با بذل مهریه در راستای ماده مرقوم و اینکه کراهت شدید ایجاد شده خود از موارد عسر و حرج می باشد. رسیدگی ننموده است. ثانیا اینکه زوجه به روابط غیر عادی زوج با منشی و ارایشگر محل کار خود اشاره نموده و نمونه پیام های همسرش به این افراد را ارائه داده است که خود در تایید ادعای زوجه مبنی بر رفتار نامناسب زوج در روابط اجتماعی است رابعا اینکه نظریه داوری هم بر عدم سازش تعلق گرفته است و جدایی جسمانی زوجین بیش از یک سال نیز ناشی از همین عدم امکان سازش می باشد.

دادگاه در راستای ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده در رد این موضوع و امکان ادامه زندگی زوجین با شرایط پیش امده و کراهت شدید زوجه مستدلا اظهار نظر ننموده است. لذا با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا