اخبار وکلای دادگستریکانون وکلای دادگستری

نتیجه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 1401

به گزارش دادرسی نت:

نتیجه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 1401نتایج پایانی انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط هیات نظارت بر انتخابات این نهاد اعلام شد.

نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا از سوی هیأت نظارت بر انتخابات این نهاد منتشر و اعلام شد.

نتیجه رسمی انتخابات ساعت دو بامداد 12 شهریور ماه 1401 اعلام و بر روی درگاه رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا به شرح زیر می باشد:

نام خانوادگی

نام

شماره پروانه

تعداد رای

طالع حسین ٩١١٩ ٢٢٧١
نظری سهیل ١٢٣٢٠ ٢٠٨٧
پورنوری دکتر منصور ١٩٨٢۵ ١٧٧٣
حسینی سیدکاظم ١۶٨۴٧ ١۶١٢
غفاری فردوئی محمدتقی ٧١٧٢ ١۵٩٢
سنائی التفات ۵٨٨٢ ١۵۴٢
طاهری دکتر سهیل ١١٨٨٣ ١۴٩٣
شاه محمدی دکتر محمد ٨۴٣٠ ١۴٩٠
حبیب زاده مؤمن دکتر بهنام ١٠٩٢٠ ١۴٨٢
قاسمی عهد وحید ١٣٢٣۵ ١٣٩٣
یاراحمدی علی ٩٩٩۶ ١٣٠٨
پاشاامیری دکتر امین ١١١١٧ ١٢۵٢
صدری خانلو علی ٧١٨٨ ١١۵٢
امینی دکتر غلامرضا ۵٨۵٢ ١١٠۶
فارسانی فرشاد ١۵۶١٠ ١٠٧٢
فرحناکیان فرشید ١٢١١۴ ١٠٧٢
صفادوست حسن ١٣۵١٧ ٩٩٩
سرداری زاده اکبر ۴١١٣ ٩۵٩
بهنامی ریحانه ١٩۵٩۵ ٩٢٨
حسینی سید علیرضا ٢۵١٣٢ ٩٢۵
کریمی لاریمی علیرضا ۶٩٢۴ ٩١۵
عبدی مهران ٢١٠۶۴ ٨۴۵
عبدالهی لاشکی دکتر عارف ٧٢٠٨ ٨٠٢
تعالی زینب ١٣۶٨٧ ٧۶٨
رجب پور سهیلا ۶٠٣۶ ٧۶١
سرتیپی حسین ١١١٨١ ٧٠١
فیروزمند لیلا ١٨٣٢۶ ۶۶٩
ریاضت دکتر زینب ١٩٠٣٣ ۶٣٧
اسدی رضا ٨٣٠٩ ۶١۶
محبی نوگورانی اباذر ۶٢۴١ ۵٧١
صیادیان احمد ۶۶٩١ ۵۴٠
ساعتچی یزدی حسین ۶۵٢٢ ۵٣۵
ساعد محمد جعفر ١٢۶٠۴ ۵٠٨
شجاع علیرضا ٢١١٩٠ ۴٨٨
غلامی ابوالفضل ١٩٩٧۶ ۴۶٧
حنیف زادگان امیرفرهاد ١٨٣٧١ ۴۴١
شاهنظری کرباسرایی علی اکبر ١١۵٨٠ ۴١۴
رسول زاده فرساد دکتر علی ۶٠٩٠ ۴٠۵
کاظمی یاشار ١۵٩۶٣ ۴٠٣
خرمشاهی بابک ١٣٧٨۶ ٣۵۵
براتی طرقی مجید ١٣۴۵٢ ٣٣۶
حجازی سیدامرالدین ٩٧٩۶ ٣٣۵
سلوکی اسماعیل ٩٧٢٣ ٣٢۶
مددی صادق ٨٨٢۶ ٣٢۶
جلیلوند محسن ١٢٩٧۴ ٣١٣
سالارکیا محمود ٢٠۴٠٧ ٣٠۶
مرکزی حسین ١٣١۴٠ ٣٠١
جعفر پور دکتر کوروش ١۵۶٨۶ ٢٩۴
رسولی حسن ٢٠٢٩٠ ٢۵۵
شفیعی برزی میثم ١٣٢١٣ ٢۵٠
مهرورز بیژن ۶۶١٨ ٢۴۶
عباسی فرج زاده رضوان ١٩٧٠٠ ٢٣٣
حسن پور اله حق حسین ١١٠۵۴ ٢٢٣
صادقی سراجی مهران ۵٩٣٩ ٢١۶
لطفی زاده اطهر وجیه اله ٧۵٨٠ ٢١٠
سلطان احمدی جلال ٨۶٧٨ ٢٠۶
سلمانی مجید ۵۵٩٠ ١۶٣
امینی سید حجت الله ٢۶۴٢٣ ١۵۶
توسلی کجانی حمید ٢٠٩۵٢ ١۵٣
خوارزمی دکتر لیلا ١۶۶٣۶ ١۴٨
عربی محمدرضا ١٣٣٢١ ١۴۴
مجیدی زنگ ابادی مهدیه ١۴٧٠٠ ١۴۴
حجتی سعیدی امیررضا ١٣٨١٠ ١۴٣
کریمی فارسی سید مهدی ١٨۵۴٧ ١۴٣
امامی باقر ١٢٢٠٣ ١۴١
میرزاحسینی حبیب اله ٩٢۶١ ١٣٨
موسوی طاهره سادات ٢٠٣۶٢ ١٣۴
شاکرمی محسن ٢٨٢١٢ ١٢٧
مختاری مجید ٨١٣۶ ١٠٧
وکیلی اجود عباس ٧٠٢۵ ١٠۴
میرصانع سید مسعود ١۶٨۵٠ ١٠٣
نوابی زهرا ٩٩۴٧ ١٠٣
مجیدآبادی فرهاد ١۵٠٨٠ ٨٧
عوضی فرد بهناز ٢١۴۵٩ ٧۴
درویش دکتر علیرضا ١۵١۴٢ ۴۴
اعتماد نیا مجتبی ١٧۶٧۵ ۴٣
وحیدی دکتر غلامحسین ٩٧٠١ ۴١
محمدی تشکری آرش ١٢١١٧ ٢۵

پس از تعیین هیات مدیره از این تعداد، ۱۲ نفر به عنوان عضو اصلی و ۶ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

زهرا امینی، جلیل مالکی و حسین محمدنبی پیشتر از کاندیداتوری انصراف داده بودند.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

1 دیدگاه

  1. تعجب می کنم از انتخاب بعضی اشخاص که فقط هنگام انتخابات فعال شدند و رای هم آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا