اخبار

کیفرخواست و دادنامه محکومیت یک وکیل دادگستری به ۶ ماه حبس تعزیری به علت «لایک کردن مطالب پیج اینستاگرامی من و تو»

به گزارش دادرسی نت:

کیفرخواست و دادنامه محکومیت یک وکیل دادگستری به ۶ ماه حبس تعزیری به علت «لایک کردن مطالب پیج اینستاگرامی من و تو»کیفرخواست و دادنامه محکومیت یک وکیل دادگستری به ۶ ماه حبس تعزیری به علت «لایک کردن مطالب پیج اینستاگرامی من و تو»

دادرس شعبه یک شهرستان دلیجان از استان مرکزی در دادنامه ای استدلال دادیار شعبه دو دادسرای این شهرستان مبنی بر مجرمانه بودن لایک کردن صفحه اینستاگرامی من و تو را تأیید و متهم را که یک وکیل دادگستری است به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است.

متن کیفرخواست به شرح زیر می باشد:

بتاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ جلسه شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان در وقت فوق العاده و به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر است. حال با بررسی و ملاحظه جامع اوراق و محتویات پرونده و در راستای اجرای ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با احراز کفایت رسیدگی و ضمن اعلام ختم،تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مقتضی می نماید.

” قرار جلب به دادرسی “

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان

با سلام و تحیت

احتراماً در خصوص اتهام آقای… فرزند… متولد… فاقد سابقه کیفری و آزاد به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری از نوع کفالت و قبولی آن و شاغل به حرفه وکالت دادگستری دائر بر ایراد توهین به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ونیز ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق لایک و تأیید نمودن پست ارسالی حاوی مطالب توهین آمیز به معظم له و پست ارسالی تحریک کننده مردم علیه نظام در پیج رسمی شبکه ضد انقلاب معاند من و تو در بستر نرم افزار اینستاگرام موضوع گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی، پرونده پس از ارجاع در مسیر تحقیقات قرار گرفت.

حال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و شرح تحقیقات و گزارشات حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی و نیز تصاویر استخراجی از پست های حاوی مطالب مجرمانه موصوف در پیج رسمی شبکه معاند و ضدانقلاب من و تو در نرم افزار اینستاگرام که توسط متهم لایک و تأیید گردیده و این موضوع نیز ذیل پستهای مزبور نیز از سوی پیج مزبور تأیید گردیده است.

از سوی دیگر نیز متهم در دفاعیات خود اظهارات متناقض و متعارضی بیان داشته به نحوی که ابتدا موضوع را منکر و سپس نیز اظهار داشته چنانچه در این زمینه لایک و تأیید موصوف از سوی بنده صورت گرفته سهوی و اشتباهاً صورت گرفته است که این دفاع نیز با توجه به جوانی و میزان تحصیلات و توجهاً اشتغال نامبرده به شغل وکالت و اطلاع وی از قوانین و نحوه استفاده از شبکه های فعال در فضای مجازی همچون شبکه من و تو نیز به هیچ وجه قابل پذیرش نمی باشد و این در حالیست که کاملا واضح و مشخص است که لایک یک محتوای ارسالی در قالب ارسال پست به شرحی که در نرم افزار اینستاگرام صورت می گیرد نیز دقیقاً تأیید و تصدیق آن محتوا و تبعیت از آن را از سوی لایک کننده آشکار و منعکس مینماید و غیر از این نیز تفسیر دیگری نمی توان از این موضوع استنتاج نمود.

ثانیاً ملاحظه می گردد قانونگذار در ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات اسلامی از عبارت «.. به نحوی از انحاء اهانت نماید به..» استفاده نموده که این امر نیز مؤید مراد و منظور قانونگذار از آنست که هر رفتار یا گفتاری که از آن نتیجه وهن آور علیه معظم لهما نتیجه گیری و برداشت گردد را شامل می گردد.

ثالثاً آنکه قانونگذار در ماده ۵۰۰ همان قانون نیز از عبارت “. به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به..” استفاده نموده است که مؤید همین امر است که انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به انحاء مختلف نیز مشمول عنصر قانونی مذکور می باشد.

بدین روی با توجه به مشروح ادله و مستندات موجود در پرونده و مشروح دفاعیات بلاوجه متهم فی الحال اتهامات فوق الاشعار به شرح موصوف نزد این مرجع محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۹۲، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۷ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام میگردد.

قرار صادره پس از موافقت معظم له مستفاد از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی خواهد بود دفتر محترم پرونده محضر دادستان محترم جهت اظهار نظر ارسال و در صورت موافقت پس از تنظیم کیفرخواست توسط آن مقام محترم ضمن برگ شماری پرونده با کسر از آمار به مرجع صالح ارسال و در غیر اینصورت جهت اقدام مقتضی فوراً به نظر برسد.

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان

متن رای دادگاه به شرح زیر می باشد:

در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان به شماره… علیه آقای… فرزند… متولد ۱۳۶۹ اهل و ساکن دلیجان کد ملی…، فاقد سابقه کیفری، مجرد ساکن دلیجان با وکالت: آقایان عبدالصمد خرمشاهی و سید ابوالفضل شریفی

اولا: دائر بر توهین به مقام معظم رهبری از طریق لایک نمودن پست توهین آمیز در فضای مجازی (اینستاگرام) با عنایت به گزارش تنظیمی از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی و تصاویر اخذشده از صفحه اینستاگرام شبکه معاند من و تو که توسط متهم از طریق عمل لایک کردن، پست هایی حاوی  مطالب توهین آمیز علیه مقام معظم رهبری را تأیید نموده است و مرجع گزارش دهنده به صراحت اعلام نموده پس از بررسی های فنی مشخص شده پیچ اینستاگرامی مذکور به آدرس… با تلفن همراه شخصی و عکس متهم ثبت و فعال بوده و این خط تلفن نیز در اختیار ایشان می باشد، هر چند اعلام شده به علت حذف اکانت در حال حاضر امکان بررسی فنی آن جهت احراز عدم ساختگی بودن مستندات موجود و صحت انجام عمل لایک توسط این خط و اکانت ذیل پست های منتشره وجود ندارد، لکن با توجه به سایر قرائن وامارات موجود در پرونده و بررسی های ابتدائی توسط مرجع گزارش دهنده و دادسرا ارتکاب این عمل توسط دارنده اکانت و خط تلفن مذکور محرز است و اینکه متهم در دفاعیات خود مدعی بی اطلاعی از موضوع است قابل پذیرش نمی باشد.

از طرفی در خصوص دفاعیات صورت گرفته توسط متهم و وکیل ایشان که به استناد برخی مقررات معتقدند صرف عمل لایک کردن یک پست در فضای مجازی حتی در فرض اثبات هم مشمول عنوان توهین نمی باشد. باید گفت که فعالیت در فضای مجازی با توجه به شرایط خاص آن تابع عرف رایج در این عرصه می باشد و لذا اینکه کاربر با مشاهده یک مطلب توهین آمیز در فضای مجازی آن را لایک می نماید به معنای صحه گذاشتن و پذیرش و تائید آن مطلب است و انتشار این لایک در ذیل آن مطلب که توسط دیگرکاربران قابل روئیت می باشد نیز به مفهوم اعلام نظر و نیت آن فرد است که به فعلیت رسانیده است و رکن مادی جرائم در فضای مجازی با فضای واقعی متفاوت است و قابل قیاس نیستند و بعید به نظر می رسد که این فعل هم به صورت سهوی و ناخواسته و بدون سوء نیت رخ دهد. از طرفی تکرار و فراوانی یک عمل مجرمانه توسط تعداد زیادی از افراد به مفهوم مجاز شدن آن عمل نمی باشد که در موارد دفاع متهم قید شده است.

علی ایحال نظر به جمیع مراتب معنونه دادگاه بزهکاری متهم را در خصوص اتهام موصوف محرز و مسلم دانسته و مستندًا به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و مواد ۲-۱۴-۱۸-۱۹- ۲۷ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری (درجه ۶) محکوم می نماید.

دادگاه در راستای سیاست های ابلاغی دستگاه قضایی  مبنی بر برخورد تؤام با رأفت اسلامی و ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم و نظر بر جوانی و نداشتن سابقه کیفری و نوع اقدام ارتکابی و توجه به اظهارات ایشان در جلسه دادگاه که خود را معتقد و مقید به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دانسته است لذا به استناد مواد ۴۶و۴۷و۵۴ قانون مجازات اسلامی با احراز وجود شرایط قانونی تعلیق مجازات، اجرای تمام مجازات حبس وی را به مدت دو سال به صورت ساده معلق می نماید

ثانیا: درخصوص اتهام دیگر ایشان دائر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به دفاعیات صورت گرفته توسط متهم و انکار ایشان و اینکه ادله استنادی موجود در پرونده در حد همان اتهام  انتسابی ردیف اول بوده و اقدام یا فعالیت یا عملی که حکایت از فعالیت تبلیغی متهم علیه نظام باشد در پرونده ثابت نشده است، فلذا بزه انتسابی فوق دارای شبهه بوده و مستندا به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم در این رابطه صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در مرجع محترم تجدید نظر استان مرکزی می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب دلیجان

بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا