آیین نامه ها

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده-1402

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی حمایت خانواده» به شرح زیر اصلاح می گردد:

متن اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

1-ماده 10 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد:

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهماده 10- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده در خصوص اموری از قبیل نحوه ارجاع، پذیرش و تشکیل پرونده، نحوه برگزاری جلسات مشاوره، نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مراکز فوق مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رئیس مرکز می رسد.

2-در بند ز ماده 32 عبارت ” هر سه سال یک بار” به عبارت “هر سال یک بار” اصلاح و بندهای زیر به آن الحاق می گردد.

م-بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده؛

ن- بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به دادسرا جهت رسیدگی؛

س- مدیریت فرآیند ارجاع به مراکز مشاوره از طریق سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه؛

ع- انتصاب رئیس واحد مشاوره استان جهت پیگیری امور مشاوران و مراکز مشاوره در استان .

3-در ماده 33 به جای عبارت ” تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری دادگستری استان”، عبارت ” تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان” جایگزین و بند های “د” تا “ح” حذف می گردد.

4- بندهای «ب» و «د» ماده 34 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ب- تأهل و داشتن حداقل 35 سال سن و 3 سال سابقه کار مرتبط؛

د-انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان

تبصره- صدور مجوز تأسیس مرکز برای وکلا، سردفتران ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین مدیران موسسات داوری و داوران که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند، ممنوع است.

5-قسمت اخیر ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شرح زیر اصلاح می شود:” زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق سامانه مرکز امور مشاوران اعلام می گردد.”

6-ماده 47 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 47:

الف- مجازات های انتظامی مشاوران خانواده در 7 درجه به شرح زیر است:

درجه 1: تذکر شفاهی

درجه 2: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده

درجه 3» توبیخ کتبی باا درج در پرونده

درجه 4: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال

درجه 5: تعلیق موقت پروانه فعالیت از سه ماه تا یک سال

درجه6:تعلیق موقت پروانه بیش از یکسال تا سه سال

درجه 7: ابطال پروانه فعالیت و محرومیت دائم از مشاوران خانواده قوه قضائیه

ب- مجازات های انتظامی مدیران مراکز مشاوره در 5 درجه به شرح زیر است.

درجه 1: توبیخ کتبی با درج در پرونده

درجه 2: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه بندی به مدت یک تا دو سال تنزل رتبه به مدت یک سال

درجه 3: تعطیلی مرکز مشاوره از سه ماه تا یک سال

درجه 4: تعطیلی مرکز مشاوره بیش از یک سال تا دو سال

درجه 5: ابطال مجوز مرکز مشاوره

موارد تخلف مشاوره خانواده و مدیران مراکز مشاوره و انظباق متناسب آنها با مجازات های مذکور به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تا تصویب دستورالعمل مذکور، موارد تخلف و مجازات ها بر اساس ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب 1393 خواهد بود.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در 6 بند در تاریخ …/…./1402 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

غلامحسین محسنی اژه ای


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا