اخباراخبار دانشگاه ها

احمد معتمدی: تعطیلی کلاس ها یک روش بیان اعتراض است.

ورود نیروی بیرونی به دانشگاه ها غلط است.

به گزارش دادرسی نت:

تعطیلی کلاس ها یک روش بیان اعتراض است.به نقل از ایسنا دکتر احمد معتمدی رئیس سابق دانشگاه امیرکبیر درخصوص واکنش ها و برخوردهای صورت گرفته به نحوه بیان اعتراضات دانشجویان گفت:

دانشجو برای بیان حرف هایش پای تریبون می آید و این احتمال وجود دارد که سخنانش را با ادبیات تند بیان کند. شرایط گفتمان را باید بپذیریم. اگر به چنین مسئله ای توجه نشود، در صورت بروز یک مسئله دیگر شکل و بیان اعتراض ها تغییر می کند.

رئیس اسبق دانشگاه امیرکبیر در خصوص فعالیت های دانشجویی در دانشگاه ها عنوان کرد:

هرکسی که با محیط دانشگاه ها و شرایط حاکم این فضای آموزشی آشنا باشد، نسبت به ماهیت و ذات کنش های دانشجویی آگاه است. دانشجویان از نظر سنی در شرایطی قرار دارند که شخصیت اجتماعی-سیاسی آنها در حال شکل گیری است.

این استاد دانشگاه امیرکبیر ضمن اشاره به این موضوع که دوران دانشجویی هر فرد، یک دوران خاص به حساب می‌آید، تافزود:

دانشجویان به بسیاری از مؤلفه ها و مسائل معمولی هیچ تعلق خاطری ندارند چرا که هنوز به بازارکار وارد نشده‌اند و سرمایه گذاری نکرده‌اند. عدم تعلق دانشجویان به مسائل معمولی سبب آرمان گرایی آنها می شود. آرمان گرایی دانشجویان را باید بپذیریم؛ همین آرمان گرایی دانشجویان شاید عامل احساسات متفاوت آنها با دیگر افراد جامعه باشد. هنگامی که برای دانشجویان تصمیم گیری می کنند باید شرایط این افراد را نیز مدنظر داشته باشند. 

نارضایتی در جامعه بیشتر شده و دانشگاه ها هم از جامعه جدا نیستند.

دکتر معتمدی در پاسخ به این پرسش که “تعطیلی کلاس های درس به یک ابزار اعتراضی برای دانشجویان تبدیل شده، چرا این حرکت اعتراضی از سوی مسئولان دانشگاه ها پذیرفته نمی شود؟” گفت:

در شرایط کنونی، تعطیلی کلاس ها شدت بیشتری گرفته است. نارضایتی در جامعه بیشتر شده و دانشگاه ها هم از جامعه جدا نیستند. اگر کسی بگوید که نارضایتی وجود ندارد یا میزان آن کم شده، خودش را گول زده است. شرایط اقتصادی، عامل اصلی نارضایتی هاست. برخی امید داشتند که با روی کار آمدن دولت جدید، وضعیت قیمت‌ها بهتر می‌شود. برخی هم به مذاکرات برجام امیدوار بودند، عده‌ای هم که به سیاست علاقه‌مند هستند، علاقه‌ دارند که انتخابات مناسبی در مجلس، دولت و جاهای دیگر شکل بگیرد اما به انتخابات هم انتقادات زیادی وارد است. هنگامی که این موارد را در کنار هم قرار می دهیم، به این نتیجه می رسیم که نارضایتی عمومی وجود دارد.

وی با بیان اینکه آحاد جامعه نارضایتی خود را به طرق مختلف نشان می‌دهند، ادامه داد:

برخی در انتخابات شرکت نمی‌کنند و برخی هم با انتقادهای معمولی نارضایتی شان را نشان می دهند. تعطیلی کلاس‌های درسی هم یک روش بیان اعتراض دانشجویان است؛ نباید انتظار داشت که شکل اعتراض دانشجویان مانند صنوف دیگر جامعه باشد. این انتظار باید وجود داشته باشد که انتقاد دانشجویان تندتر است. پس از دو هفته تعطیلی کلاس های درس، دانشجویان در هفته گذشته در کلاس های درس حاضر شدند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کلاس های خود را تعطیل نکردند؛ دلیل این موضوع، تفاوت سنی و حضور نسبی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بازارکار است.

رئیس سابق دانشگاه امیرکبیر در ادامه افزود:

اساتید و کسانی که مدیریت امور دانشگاه ها را در دست دارند باید آگاهی های لازم در قبال مسائل دانشجویان داشته باشند. همانطور که گفتم، دانشجویان برای مدتی در کلاس های درس حاضر نشدند اما دوباره به کلاس ها بازگشتند. دانشگاه ها، دانشجویان را با زور اسلحه به کلاس های درس وارد یا خارج نکردند. دانشجویان تصمیم گرفته اند که کلاس های درسی را در این بازه زمانی تشکیل دهند.

تعطیلی کلاس ها یک روش بیان اعتراض است.دکتر احمد معتمدی با بیان اینکه شکل اعتراض دانشجویی نباید خشن شود، تصریح کرد:

اگر با اعتراضات دانشجویی برخورد مناسب نشود، این امکان وجود دارد که بیان اعتراضات شکل خشن تری به خود بگیرد که این مساله به نفع دانشجویان، جامعه، کشور و حکومت نیست. مواجهه با اعتراضات دانشجویی باید بر مبنای تدبیر باشد تا به خشونت کشیده نشود.

ممکن است که بخشی از اعتراضات و نارضایتی ها درست نباشد اما این موضوع هم باید در ذهن شکل بگیرد که بخشی از آن درست است.

رئیس سابق دانشگاه امیرکبیر در خصوص شیوه درست مواجهه و برخورد با نارضایتی ها از سوی مسئولان گفت:

مسئولان نباید بگویند که همه چیز عالی است. برخی از تحلیل ها تعجب برانگیز است؛ نارضایتی ها باید شناسایی و درمان شوند. این احتمال وجود دارد که به طور صددرصدی نتوان تمام نارضایتی ها را درمان کرد اما بخشی از آن درمان می شود. اینطور مطرح می‌شود که اعتراضات کار عده‌ای خاص است که حرفی نادرست است. بدین شکل نباید رفتار کرد؛ اینگونه نه تنها دردی درمان نمی شود بلکه شدیدتر هم می شود. این احتمال هم وجود دارد که میزان نارضایتی ها و اعتراض ها در اتفاقات بعدی بیشتر بشود. حواس خود را باید جمع کنیم که با تدبیر بیشتری عمل کنیم.

دکتر معتمدی افزود:

برخی نسبت به عملکرد مسئولان انتقاداتی دارند اما به اصل نظام و قانون‌اساسی اعتقاد دارند. ما باید بین خودمان یک وفاق ایجاد کنیم که بتوانیم در برابر دشمنی ها ایستادگی کنیم. بر این باور هستم که میزان تدبیر ما در برخورد با مسائل کم است در حالی که باید انتقادها را پذیرفت.

وی با بیان اینکه گفتمان همواره خوب است اما شرایطی برای آن باید در نظر گرفت، تصریح کرد:

اگر شرایط گفتگو محیا نباشد، به نظر نمی رسد که انجام آن چندان اثرگذار باشد؛ شرایط گفتگوی واقعی را باید پذیرفت.

در این میان این پرسش که “چرا تریبون آزاد شکل نگرفته است؟” نیز مطرح می‌شود که در پاسخ به آن باید گفت، چون ظرفیتی برای آن وجود ندارد.

من به عنوان یک رئیس دانشگاه و همینطور مسئولان کشور، باید ظرفیت پذیرش انتقاد را داشته باشیم. دانشجو برای بیان حرف هایش به پای تریبون می آید؛ این احتمال وجود دارد که سخنانش را با ادبیات تند بیان کند.

شرایط گفتمان را باید پذیریم. اگر به چنین مسئله ای توجه نشود، در صورت بروز یک مسئله دیگر شکل اعتراض ها تغییر می‌کند.

ورود نیروی بیرونی به دانشگاه ها غلط است.

معتمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، ضمن اعلام مخالفت خود درباره ورود نیروهای لباس شخصی، انتظامی، امنیتی و نظامی به دانشگاه ها، اظهار کرد:

زمانی که ریاست دانشگاه امیرکبیر را برعهده داشتم، نیروی بیرونی به داخل دانشگاه وارد نشد. فضای دانشگاه امیرکبیر بزرگ است؛ این احتمال وجود دارد که یک یا دو نفر به دانشگاه وارد شده باشند. ورود نیروی بیرونی به مسائل دانشگاه ها خواه یک نهاد رسمی یا غیررسمی، نه تنها مسائل را حل نمی کند بلکه شرایط را حادتر هم می کند. شدیدتر شدن این شرایط به نفع هیچکس نیست. باز هم تاکید می کنم، ورود نیروی بیرونی به دانشگاه ها غلط است.

معتمدی در پایان در خصوص وقایع اخیر دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد:

در جریان این اتفاق نیروهایی وارد پارکینگ دانشگاه شریف شدند و این حرکت غلط بود و آثار مثبتی به همراه نداشت. کسانی که در دانشگاه شعار می‌دهند، اگر هم دست به خطایی بزنند، شناسایی می‌شوند و کمیته انضباطی دانشگاه‌ می‌تواند به مسئله ورود کند و در جایی که لازم است گذشت هم داشته باشد. اما ورود افراد غیر دانشگاهی به دانشگاه ها برای حل مسائل درون دانشگاهی را به هیچ وجه درست نمی دانم زیرا معتقدم ورود این افراد، شرایط را بدتر می کند.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا