نظریات مشورتی

ضمانت از چک های جدید به چه نحو می باشد؟نظریه مشورتی شهریور 1402

نظریه مشورتی شماره 7/1402/261

ضمانت از چک های جدید به چه نحو می باشد؟

ضمانت از چک های جدید به چه نحو می باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ضمانت از چک های جدید:

  • تاریخ نظریه:۱۴۰۲/۶/۴
  • شماره نظریه:۷/۱۴۰۲/۲۶۱
  • شماره پرونده:۱۴۰۲_۸۸_۲۶۱ح

استعلام:

با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک که مقرر می دارد: “ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود”، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1. آیا همچنان مسؤولیت تضامنی دارندگان چک که آن را با ثبت در سامانه صیاد به شخص ثالث منتقل می کنند (با وجود دیگر شرایط قانونی) همراه با صادرکننده چک به قوت خود باقی است؟

2. نحوه ضمانت از چک های جدید موضوع این قانون چگونه است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳ و ۱۴۰۰/۱/۲۹ )در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت نموده است

ثانیاً، به موجب تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد شد.

بر این اساس، صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و صادرکننده و ظهرنویسان که نام آنان به عنوان صادرکننده و ظهرنویس در سامانه صیاد ثبت شده است، وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند .

به موجب تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹) ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال چک صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام می گیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت شده است؛

این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقررهای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست .


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا