اخبار مجلسطرح و لایحه

طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان

تاریخ وصول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان

استان آذربایجان شرقی:

الف- با افزایش یک نماینده، حوزه جدید آذرشهر شامل: آذرشهر، شهرگوگان، شهر ممقان و شهر تیمورلو و بخش حومه، بخش ممقان و بخش گوگان با یک نماینده ایجاد می شود.

ب- با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر، تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفرافزایش می یابد.

پ- شهرستان هریس از حوزه انتخابیه اهر و هریس منتزع و به حوزه انتخابیه تبریز و اسکو الحاق می شود.

استان آذربایجان غربی:

با افزایش یک نماینده و با التزاع چایپاره از حوزه خوی و چایپاره و انتزاع چالدران از حوزه ماکو و چالدران، حوزه انتخابیه جدید چایپاره و چالدران، شامل: شهرستان چایپاره ( شهرقره، ضیاءالدین، بخش مرکزی و بخش حاجیلار) و شهرستان چالدران ( شهر های سیه چشمهوآواجیق وبخش مرکزی وبخش دستک ) تشکیل می شود.

استان اصفهان:

الف- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیرتقسیم می شود:

حوزه انتخابیه کاشان و بخش نیاسر شامل: شهر کاشان، بخش مرکزی، بخش برزک، بخش نیاسر به مرکزیت شهر کاشان با یک نماینده

حوزه انتخابیه آران و بیدگل شامل: شهر آران و بیدگل- بخش مرکزی- بخش کویرات به مرکزیت شهر آران و بیدگل با یک نماینده

ب- با افزایش یک نماینده، حوزه انتخابیه جدید شرق اصفهان، با انتزاع بخش های (جرقویه علیا، جرقویه سفلی، جلگه، بنرود و کوهپایه) از حوزه انتخابیه اصفهان، تشکیل می شود.

استان اردبیل:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین تعداد نمایندگان این حوزه به چهار نفر افزایش می یابد.

استان البرز:

با اضافه شدن دو نماینده به حوزه انتخابیه کرج شامل: شهرستان های کرج، فردیس و اشتهارد تعداد نمایندگان این حوزه به چهار نفر افزایش می یابد.

استان ایلام:

با اضافه شدن یک نماینده و انتزاع شهرستان (سیروان) از حوزه انتخابیه ایلام، ملکشاهی، مهران، ایوان و چرداول والحاق آن به حوزه انتخابیه دهلران، درهشهر و آبدانان، تعدادنمایندگان حوزه انتخابیه دهلران، درهشهر، آبدانان، بدره و سیروان به دو نفرافزایش می یابد.

استان بوشهر:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیرتقسیم می شود:

الف- حوزه انتخابیه «بوشهر»شامل: شهر بوشهر و بخش های مرکزی و خارک به مرکزیت شهر بوشهر با یک نماینده

ب- حوزه انتخابیه گناوه ودیلم متشکل از

  • شهرستان گناوه شامل: شهربندر گناوه، بخش های مرکزی وریگو
  • شهرستان دیلم شامل: شهربندر دیلم، بخش های مرکزی و امام حسن به مرکزیت شهربندر گناوه

با یک نماینده

استان تهران:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه «شهریار، قدس و ملارد» تعداد نمایندگان این حوزه به دو نماینده افزایش پیدا می کند.

استان چهارمحال و بختیاری:

الف- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه شهرکرد، بن و سامان، این حوزه به دو حوزه زیرتقسیم می شود:

 • حوزه انتخابیه شهرکرد متشکل از شهرستان شهرکرد و بخش های مرکزی، فرخشهرو لاوان )
 • حوزه انتخابیه بن و سامان، متشکل از شهرستان بن وبخش های مرکزی و شیداو شهرستان سامان وبخش های مرکزی و زاینده رود

ب- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار این حوزه به دو حوزه زیرتقسیم می شود:

حوزه انتخابیه اردل و کیار: متشکل از شهرستان اردل شامل: شهر اردل- بخش های مرکزی- بخش می انکوه و شهرستان کیار شامل: شهر شلمزار- بخش مرکزی- بخش ناغان به مرکزیت شهراردل با یک نماینده

حوزه انتخابیه فارسان و کوهرنگ: متشکل از شهرستان های فارسان شامل: شهر فارسان- بخش مرکزی- بخش باباحیدر- بخش جونقان و شهرستان کوهرنگ شامل: شهر چلگرد- بخش مرکزی- بخش بازفت- بخش دوآب صمصامی به مرکزیت شهرفارسان با یک نماینده

استان خراسان جنوبی:

الف- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان این حوزه به دو حوزه زیرتقسیم می شود:

حوزه انتخابیه فردوس و سرایان متشکل از شهرستان های فردوس شامل: شهر فردوس- بخش مرکزی و شهرستان سرایان شامل: شهر سرایان- بخش آبیک- بخش سه قلعه به مرکزیت شهرفردوس با یک نماینده )

حوزه انتخابیه طبس و بشرویه متشکل از شهرستان طبس شامل: شهر طبس- بخش مرکزی- بخش دستگردان- بخش دیهوک و شهرستان بشرویه شامل: شهر بشرویه- بخش مرکزی- بخش ارسک- به مرکزیت شهر طبس با یک نماینده

ب- حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه به شرح زیراصلاح می شود: حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه متشکل از شهرستان نهبندان شامل: شهر نهبندان – بخش مرکزی- بخش شوسف و شهرستان سربیشه شامل: شهر سربیشه- بخش مرکزی- بخش مود به مرکزیت شهر نهبندان با یک نماینده

استان خراسان رضوی:

الف- شهرکلات تابع استان خراسان رضوی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات منتزع و به حوزه انتخابیه درگزملحق شود.

ب- بخش های احمدآباد و رضویه از حوزه فریمان و سرخس منتزع و به حوزه انتخابیه مشهد ملحق می شود.

پ- با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه شهرستان مشهد تعداد نمایندگان این حوزه به شش نفر افزایش یابد.

استان خراسان شمالی:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بجنورد، مانه، سملقان، گرمه و جاجرم این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می شود:

الف- حوزه انتخابیه بجنورد شامل: شهربجنورد – بخش مرکزی- بخش گرمخان- شهرستان رازو جرگلان به مرکزیت شهربجنورد با دو نماینده

ب- حوزه انتخابیهمانهو سملقان و جاجرمو گرمهمتشکل از شهرستان های مانهو سملقان شامل: شهرآشخانه– بخش مرکزی- بخش مانه– بخش سملقان، جاجرم شامل: شهر جاجرم- بخش مرکزی- بخش جلگه سنخواست- بخش جلگه شوفان و گرمه شامل: شهر گرمه بخش مرکزی، به مرکزیت شهرآشخانه با یک نماینده

استان خوزستان:

الف- شهرستان باغملک از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک و شهرستان هفتگل از حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا منتزع می شود و با افزایش یک نماینده، حوزه انتخابیه جدید باغملک وهفتگل متشکل از شهرستان باغملک شامل: شهر باغملک- بخش های مرکزی- صیدون- می داود و شهرستان هفتگل شامل: شهر هفتگل و بخش های مرکزی و ریقوه به مرکزیت شهرباغملک ایجاد می شود.

ب- با افزایش یک نماینده، حوزه انتخابیه ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولگی به دو حوزه انتخابیه به شرح زیر تقسیم می شود:
حوزه انتخابیه ماهشهرو بندر امام خمینی با یک نماینده حوزه انتخابیه امیدیه و هندیجان یا یک نماینده

استان زنجان:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه زنجان و طارم، تعداد نمایندگان این حوزه به سه نفرافزایش می یابد. استان سیستان و بلوچستان:

الف- شهرستان فنوج و بخش های لاشار و بنت، تابع شهرستان نیکشهر از حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز و دلگان منتزع و به حوزه انتخابیه چابهار، نیکشهرو کنارک الحاق می شود.

ب- بخش آشار تابع شهرستان مهرستان از حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز و دلگان منتزع و به حوزه انتخابیه سراوان، سیب و سوران مهرستان ملحق می شود.

پ- با افزایش یک نماینده، حوزه جدید نیکشهر و سرباز متشکل از شهرستان های نیکشهر شامل: شهر نیکشهر- بخش مرکزی- شهرستان قصرقند- بخش بنت- شهرستان فنوج- بخش لاشار و شهرستان سرباز شامل: شهر راسک- بخش مرکزی- بخش سرباز- بخش پیشین- بخش پارود به مرکزیت شهرنیکشهربا یک نماینده ایجاد می شود.

استان فارس:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه شیراز، تعداد نمایندگان این حوزه به پنج نفرافزایش می یابد.

استان قزوین:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز تعداد نمایندگان این حوزه به سه نفر افزایش می یابد.

استان کرمان:

الف- با اضافه شدن یک نماینده و انتزاع شهرستان بردسیر از حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر و الحاق به حوزه انتخابیه کرمان و راور، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرمان، راور و بردسیربه سه نفرافزایش می یابد.

ب- با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفرافزایش می یابد.

استان کرمانشاه:

شهرستان هرسین از حوزه انتخابیه کنگاور، هرسین و صحنه منتزع و به حوزه انتخابیه کرمانشاه الحاق شده و با اضافه شدن یک نماینده، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرمانشاه و هرسین به چهار نفرافزایش می یابد.

استان گلستان:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه مینودشت این حوزه به دو حوزه مستقل به شرح زیرتفکیک می شود:

الف- حوزه انتخابیه مینودشت و گالیکش به مرکزیت مینودشت شامل: شهرستان های مینودشت و گالیکش با یک نماینده

ب- حوزه انتخابیه کلاله و مراوه تپه با یک نماینده

استان لرستان:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه سلسله و دلفان این حوزه به دو حوزه زیرتقسیم می شود:

الف- حوزه انتخابیه سلسله و بخش مرکزی با یک نماینده

ب- حوزه انتخابیه دلفان و بخش مرکزی با یک نماینده

استان مرکزی:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب، تعدادنمایندگان این حوزه به سه نفرافزایش می یابد.

استان هرمزگان:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه میناب ورودان، جاسک، سیریک و بشاگردتعدادنمایندگان این حوزه به دو نماینده افزایش می یابد.

استان همدان:

الف- حوزه انتخابیه بهار شامل: شهربهار و بخش های مرکزی، صالح آباد و لاله جین به مرکزیت شهربهار با یک نماینده

ب- حوزه انتخابیه کبودرآهنگ شامل: شهرکبودرآهنگ و بخش های مرکزی، گل تپه و شیرین سو به مرکزیت شهر کبودرآهنگ با یک نماینده

استان یزد:

با افزایش ۲ نماینده بهاستان یزد و همچنین منتزع شدن شهرستان های ابرکوه، خاتم از حوزه انتخابیه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد و خاتم حوزه های انتخابیه استان به صورت زیرتقسیم می شود:

الف- حوزه انتخابیه یزد و صدوق با دو نماینده

ب- حوزه انتخابیه بهاباد، بافق و مهریز با یک نماینده

ج- حوزه انتخابیه تفت و میبد با یک نماینده

د- حوزه انتخابیه اردکان با یک نماینده

ه- حوزه انتخابیه ابرکوه و خاتم و مروست با یک نماینده

تبصره- وزارت کشور فهرست اسامی استان ها و حوزه های انتخابیه آن ها و مرکزیت حوزه هایی را که در این قانون تعیین نشده است براساس حروف الفبا با ذکرنام مرکزاستان در ابتدای حوزه انتخابیه هراستان، تنظیم و اعلام می کند.

تبصره- این قانون از یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی لازم الاجراء است

مقدمه (دلایل توجیهی):

بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر ده سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی ونظایرآن ها حداکثربیست نفرنماینده به تعدادنمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند اضافه شود. با توجه به اینکه آخرین افزایش در سال ۱۳۷۸ بوده است، تا انتخابات بعدی (۱۳۹۹) این تعداد می تواند به چهل نفر برسد. به دنبال مشورت با مجامع استانی و براساس لایحه قبلی دولت، پیشنهاد های کارشناسی حوزه های مختلف و بررسی های انجام شده، با درنظرگرفتن سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری و مسائل جغرافیایی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی طرح زیرپیشنهاد می شود.

نظر به عدم وصول آخرین جمعبندی برخی از مجامع استانی(از جمله یک نفر از خراسان رضوی، یک نفر از سیستان وبلوچستان، کردستان، گیلان ومازندران) تعداد کمتر یپیش بینی شده است که در کمیسیون مربوطه تکمیل می گردد

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

 1. محمدرضا صباغیان بافقی
 2. رضا آریان پور
 3. مجید نصیرائی
 4. رضا حاجی پور
 5. جبار کوچکی نژادارم ساداتی
 6. احمدحسین فلاحی همدان
 7. جلیل مختار
 8. سیدجواد ساداتی نژاد
 9. بهزاد رحیمی
 10. مهدی عسگری
 11. هادی بیگی نژاد
 12. علی اکبر بسطامی
 13. نصراله پژمان فر
 14. صدیف بدری
 15. علی خضریان
 16. احمد محرم زاده یخفروزان
 17. محمدمهدی فروردین
 18. علی جدی
 19. رحیم زارع
 20. سیدکاظم دلخوش اباتری
 21. منصور شکرالهی
 22. سیدمهدی فرشادان
 23. فاطمه محمدبیگی
 24. حسین رئیسی
 25. جعفر راستی
 26. هاجر چنارانی
 27. موسی احمدی
 28. علی علیزاده مراغه
 29. حسن نوروزی
 30. عبداله ایزدپناه
 31. محمدتقی نقدعلی
 32. روح اله نجابت
 33. حبیب آقاجری
 34. رضا تقی پورانوری
 35. محمدمهدی زاهدی
 36. جواد نیک بین
 37. یعقوب رضازاده
 38. احمد راستینه هفشجانی
 39. امانقلیچ شادمهر
 40. یحیی ابراهیمی
 41. رسول فرخی میکال

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:

۱ -با عنایت به سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین لازم است این طرح در قالب اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ که دارای ارتباط اصلی با موضوع این طرح است، تنظیم شود. همچنین عبارت مادهواحده در انت های عنوان زائد است و باید حذف گردد.

۲ -تبصره ۲ طرح که در انتهای متن آمده قابلیت اجراء ندارد. پیشنهاد می شود عبارت دوره یازدهم به دوره دوازدهم اصلاح گردد

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا